Ansvarlighed i Frøs Sparekasse

Vi har siden 1872 været en lokal sparekasse – med udgangspunkt i Syd- og Sønderjylland og vores kunder. Vi er et kompetent, lokalt pengeinstitut, og vi ved, hvad der rører sig i vores lokalområder og i erhvervslivet. Hver dag skaber vi nye muligheder for vores kunder. Vi ved, hvor de er i livet – og handler ud fra det.  Med skræddersyede løsninger, digitale værktøjer og hurtige svar giver vi kunderne gennemsigtige løsninger, der skaber tryghed – også i økonomien.

Men vores ansvar rækker længere, og vi vil i fremtiden tage et endnu større ansvar for det samfund, vi er en del af. Kun på den måde kan vi leve op til vores egne, vores kunders og vores øvrige interessenters forventninger til et moderne pengeinstitut – som i højere og højere grad tager ansvar. For vi vil også i fremtiden være et godt sted at være – for vores kunder, medarbejdere, miljøet og vores lokalsamfund.

Mange bække små

Mange bække små – sådan starter rejsen for os. Vi ved godt, at vi ikke kan løse alle klima- og miljøudfordringerne. Men vi kan godt gøre en forskel. Det kan vi gøre ved at være bevidste om, hvordan vi løfter en del af ansvaret. For det vil vi. Vi har kigget ind på os som sparekasse, og vi har løftet blikket ud mod omverdenen. Vi er ikke i mål, men vi er på rette vej.

Her på siden tager vi dig med på rejsen – rejsen mod en mere ansvarlig sparekasse. Rejsen har vi delt op i fire temaer, hvor vi arbejder med, hvordan vi er et godt sted at være for medarbejdere, for samfundet, for lokalområdet og for kunder.

Rigtig god fornøjelse og tak fordi du læser med.

“Vi ved godt, at vi ikke kan løse alle
klima- og miljøudfordringerne.
Men vi kan godt gøre en forskel.
Og
dét vil vi.”

Et godt sted at være for medarbejdere

I Frøs Sparekasse vægter vi medarbejdernes trivsel og udvikling højt. Vi tror på, at et fokuseret men uhøjtideligt miljø – kombineret med høj arbejdsglæde og kompetente medarbejdere – er en forudsætning for at skabe gode kundeoplevelser og løsninger.

Vores kultur er præget af et særligt stærkt fællesskab både i de enkelte afdelinger og på tværs af hele sparekassen. Dét at vi oprigtigt interesserer os for hinanden som mennesker, er en del af det, vi betegner som ”Frøs ånden” – en særlig stemning, som nye medarbejdere giver udtryk for, at de kan mærke fra dag et. Det kræver en indsats af os alle i sparekassen at bevare denne kultur, som vi oplever værende noget særligt og unikt – en kultur som vi hele tiden skal værne om.

Et godt sted at være for medarbejdere

I Frøs Sparekasse vægter vi medarbejdernes trivsel og udvikling højt. Vi tror på, at et fokuseret men uhøjtideligt miljø – kombineret med høj arbejdsglæde og kompetente medarbejdere – er en forudsætning for at skabe gode kundeoplevelser og løsninger.

Vores kultur er præget af et særligt stærkt fællesskab både i de enkelte afdelinger og på tværs af hele sparekassen. Dét at vi oprigtigt interesserer os for hinanden som mennesker, er en del af det, vi betegner som ”Frøs ånden” – en særlig stemning, som nye medarbejdere giver udtryk for, at de kan mærke fra dag et. Det kræver en indsats af os alle i sparekassen at bevare denne kultur, som vi oplever værende noget særligt og unikt – en kultur som vi hele tiden skal værne om.

Medarbejdertilfredshed

Høj medarbejdertilfredshed er en strategisk vigtig målsætning for sparekassen i det, at der er en sammenhæng imellem høj medarbejdertilfredshed og høj kundetilfredshed. Medarbejderne er sparekassens vigtigste ressource, og vi prioriterer mange indsatser for at fastholde sparekassen som en rigtig god arbejdsplads. Vi spørger hvert år vores medarbejdere til, hvordan deres tilfredshed med sparekassen som arbejdsplads er på forskellige områder, og vi ser en vedvarende høj tilfredshed ved disse målinger. Dette til trods for, at vi over de seneste år har gennemført mange forandringer. Det er for os et tegn på, at vi i sparekassen formår at få vores medarbejdere til at forstå og ikke mindst acceptere de ændringer, som der gennemføres.

Medarbejdertilfredsheden var uændret fra 2020 til 2021 på 8,8 på en skala fra 1-10. I 2022 steg tilfredsheden til 8,9. En score vi er særdeles stolte over og som dækker over balance i arbejds-/privatliv, stolthed og oplevelsen generelt omkring en god arbejdsplads.

2020

2021

2022

Medarbejdertilfredshed

8,8

8,8

8,9

Anciennitet i sparekassen

I 2022 er den gennemsnitlige anciennitet i sparekassen på 10,30 år, og de seneste 4 år har ancienniteten været stigende (i en sektor som generelt oplever et fald i ancienniteten). Vi ser det som en vigtig balancegang både at fastholde dygtige og kompetente medarbejdere og samtidig tilføre nye medarbejdere – gerne direkte efter færdiggjort uddannelse. Niveauet omkring de 10 års anciennitet i gennemsnit giver en god balance mellem meget erfarne og nye medarbejdere, og vi er stolte af, at vi er i stand til at kunne fastholde dygtige medarbejdere i en sektor, hvor der er rift om de samme ressourcer.

Gennemsnitlig anciennitet

2020

8,47 år

2021

9,34 år

2022

10,30 år

Stærkt læringsmiljø

– her mødes dygtige mennesker

For at skabe de bedste løsninger og oplevelser for vores kunder er det en afgørende forudsætning, at kompetencerne er på plads. Derfor har vi en delstrategi om at skabe et stærkt læringsmiljø, hvor dygtiggørelse i hverdagen er naturligt, og hvor alle medarbejdere udvikler deres kompetencer løbende. Vi mener det seriøst, når vi siger, at “vi har et stærkt fagligt miljø præget af ambition, initiativ og proaktivitet”, og vi arbejder derfor kontinuerligt på at skabe det optimale læringsmiljø for vores medarbejdere i sparekassen. Læringsmiljøet måler vi en gang årligt ved at spørge vores medarbejdere på en skala fra 1-10 om, hvordan de oplever feedback-kulturen, videndeling samt lederens rolle i at understøtte den enkelte medarbejders læring og udvikling:

2020

2021

2022

Feedback-kultur

8,4

8,3

8,3

Videndeling

7,5

7,6

7,7

Læring og udvikling

8,0

7,8

8,2

Stærkt læringsmiljø

23,9

23,7

24,2

Forebyggelse af krænkelser = sund virksomhedskultur

Så vel internt som eksternt skal sparekassen være #et godt sted at være, hvor alle behandler hinanden med tillid, respekt og retfærdighed.  At der i sparekassen er et godt og trygt fællesskab, vægtes højt. Krænkende adfærd tolereres ikke, og derfor vil enhver henvendelse fra medarbejdere vedrørende krænkende oplevelser blive taget seriøst. En undersøgelse ligger til grund for håndteringen af sagen. Med krænkende adfærd forstås: Mobning, chikane og seksuel chikane.

Siden 2021 har Sparekassen haft øget fokus på forebyggelse af krænkende adfærd, og en rundtur til alle afdelinger har sat fokus på dette tema. Dette med udgangspunkt i dialog, hvor temaet og evt. håndtering heraf, blev drøftet. Dette fokus har blandt andet betydet, at vores whistleblowerordning er udvidet til nu også at kunne indberette krænkende adfærd.

Et godt sted at være for samfundet

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi arbejder på at være et godt sted at være for samfundet. Vi har delt det op i tre mindre temaer, som du kan læse mere om herunder:

Gode valg

Samfundsansvar

Hvordan vi er sammen om ansvaret

Gode valg

Mange bække små… I Frøs Sparekasse har vi kigget på de valg, vi tager i hverdagen. Hverdagsvalg som måske kan virke små. Men som lokal sparekasse – og som virksomhed – tror vi på, at vi med vores aktive valg faktisk kan gøre en forskel for samfundet. For med afdelinger i det meste af Syd- og Sønderjylland, så mener vi, at det giver rigtig god mening.

Derfor har vi kigget ind i de valg, vi aktivt tager – og sat os mål for at komme godt fra start.

Her er vi i mål

Bevidste indkøb – med lokalt som rettesnor
Vi er en lokal sparekasse, og vores kunder er med til at drive det lokale erhvervsliv. Derfor er det helt naturligt for os at handle så lokalt som muligt. Og når det er muligt og giver mening, handler vi ved vores egne kunder. Vores kunder støtter os – og derfor vil vi naturligvis gerne støtte tilbage, når det kan lade sig gøre. Når det ikke kan lade sig gøre, så tager vi et bevidst valg, om at købe andre gode produkter.

Reducering af tryksager
Det giver rigtig god mening at kigge ind i at reducere vores tryksager og spare miljøet for de ressourcer, der er forbundet med produktionen af disse. Derfor har vi gennem årene forsøgt at kommunikere online og sende færre opgaver til tryk. Resultatet er tydeligt, og vores antal tryksager er minimeret til et absolut minimum.

Miljøcertificering på vores tryksager
Fra juli 2021 er der miljøcertificering på de tryksager, vi får produceret. På visitkort benytter vi for eksempel Svanemærket.

Betalingskort i genbrugsplast

Fra august 2021 har vi kun udstedt nye betalingskort lavet i minimum 85% genbrugs-PVC.

Det arbejder vi på

Bedre reklameartikler

Når vi køber reklameartikler, kundegaver og reklamegaver m.v, har vi besluttet at indkøbene fra august 2021 gøres med tanke på miljøet, genbrug eller donationer til velgørende formål. Det betyder, at vi bl.a. køber sportsdrikkedunke, som er fremstillet af 100% bionedbrydeligt polyethylen, balloner i biologisk nedbrydeligt latex og paraplyer i genanvendte materialer.

Samfundsansvar

Dørvogter i kampen mod økonomisk kriminalitet

I Frøs Sparekasse, tolereres det ikke, at nogen i organisationen overtræder, forsøger at overtræde eller medvirker til at overtræde den finansielle lovgivning, ligesom det ikke tolereres at sparekassen bliver brugt, eller forsøgt brugt til hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.

Du tænker sikkert ikke over det til daglig, men når vores medarbejdere møder kunderne, er de faktisk nogle af samfundets vigtigste dørvogtere i kampen mod hvidvask, finansiering af terror og anden økonomisk kriminalitet. Det kan synes fjernt, at en lokal sparekasse skulle blive brugt til økonomisk kriminalitet, men i en digitaliseret verden hvor betalingssystemer er grænseoverskridende, og vi med et enkelt klik bliver en del af en global verden, behøver det ikke være så fjernt endda.

Pengeinstitutterne står faktisk for mere end to tredjedele af alle indberetninger til myndighederne om hvidvask og finansiering af terror. Vi har altså et ansvar. Og det ansvar tager vi seriøst.

Penge i en digital verden

Sammen med vores kunder arbejder vi på at bekæmpe svindel, når vores kunder begår sig på nettet.

Vi gør en dyd ud af at informere vores kunder om sikkerhed på nettet og digital økonomi. Derfor deler vi gode råd, fif og ting man skal være opmærksom på, når man bevæger sig rundt på internettet. Vi informerer på vores hjemmeside, sender nyhedsbreve og laver opslag på vores sociale medier, hvor målet er at bidrage til bedre sikkerhed på nettet.

Til vores erhvervskunder har vi siden 2019 haft en indbygget forsikring i vores netbank. Som erhvervsdrivende er du nemlig ikke dækket mod netbankindbrud på samme måde som privatkunder. Det vil sige, at virksomheden ofte selv skal bære et eventuelt tab. Som erhvervskunde hos Frøs Sparekasse er virksomheden sikret med en forsikring mod indbrud i netbanken.

Læs mere om netbank til erhvervskunder her.

  Sammen om ansvaret

Vi er ikke alene. Vi har stærke relationer til en lang række samarbejdspartnere, som er med til at gøre en forskel for vores kunder, fordi vi sammen kan tilbyde de rigtige løsninger.  Herunder kan du læse om, hvordan vores samarbejdspartnere hver især gør en forskel, og hvordan vi bakker op.

Ansvarlige investeringsmuligheder 

En ansvarlig investering kombinerer intentionerne om at maksimere finansielt afkast med social velfærd og bæredygtighed. Det er langt fra nyt, at vores samarbejdspartnere tilbyder ansvarlige investeringer som en del af deres produktpalette. Men omfanget vokser, og der er en stigende efterspørgsel på bæredygtige investeringsfonde fra vores kunder. Kunderne ønsker i større og større grad at sikre sig et afkast – samtidig med at der er et ønske om at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Vores investeringspartnere nemlig miljø, CO2-udledning og sociale forhold – som for eksempel ordentlige arbejdsvilkår, god selskabsledelse samt bekæmpelse af korruption med i overvejelserne, når de udvælger virksomheder til deres fonde. Det er også det, der kaldes ESG, som står for Environmental, Social & Governance.

Du kan læse mere om vores investeringspartnere her: Sydinvest, Bankinvest, SEB Invest og SparInvest.

Forenet Kredit og Total Kredit

Forenet Kredit er foreningen bag Totalkredit. De arbejder for at sikre boligejerne stabile boliglån i hele landet – både nu og i fremtiden. Køber du bolig med Frøs Sparekasse kan du få et realkreditlån i Totalkredit. Det giver dig adgang til flere fordele, blandt andet at du kan være med til mindske energiforbruget i din bolig.

Med Totalkredit kan du få et energitjek med rabat. Med et energitjek får du et overblik over både energioptimeringer og vedligeholdelsestiltag på din bolig. Og så er energimærket adgangsgivende til offentlig støtteordning.

Vores kunder kan også prøve Totalkredits energiberegner, som viser hvilke konkrete energiforbedringer du kan undersøge nærmere. Sammen med forbedringsforslagene vil du få et estimat over, hvad forbedringen er – og hvad det vil koste. Du får også et bud på, hvor meget mindre CO2 din bolig vil udlede efter renoveringen.

DLR Kredit

Frøs Sparekasse er medejer af DLR Kredit. Sammen finansierer vi erhvervs- og landbrugsejendomme til vores erhvervskunder. DLR Kredit fokuserer på landbrugssektoren, energieffektivitet i byerhvervsejendomme og vedvarende energi. Vi vil bl.a. nå deres mål ved at tilbyde grønne lån på attraktive og konkurrencedygtige vilkår og har en målsætning om at spille en betydelig rolle i realkreditfinansieringen af en grønnere omstilling.

Siden 2021 har DLR tilbudt lån til finansiering af ejendomme og investeringer, som bidrager til en grønnere omstilling – det kan f.eks. være reduktion af CO-2 udledning, grøn omstilling i samfundet og investering i miljøvenlig teknologi. For at få et lån skal ejendommen eller finansieringen leve op til udvalgte kriterier for grønne lån.

Nærpension og AP Bæredygtig

Vores samarbejdspartner på livrenteprodukter Nærpension tilbyder i samarbejde med AP Pension opsparing i AP Bæredygtig, der støtter op om eller bidrager til et eller flere af de 17 verdensmål.

Er du nysgerrig på at investere din pension i AP Bæredygtig, så kan du altid tage en snak med din rådgiver.

Et godt sted at være for lokalområdet

Vigtigheden af et lokalt pengeinstitut

Vi er en nærværende sparekasse, og vi er bevidste om den rolle, vi spiller for den enkelte privatkunde, virksomhed og for udviklingen i Syd- og Sønderjylland. Vi ved, at de rigtige finansielle løsninger kan gøre en verden til forskel for vores kunder – privat som erhverv. Det samme kan god rådgivning og personligt engagement. Som lokal sparekasse tilbyder vi begge dele, fordi vi tror på, at vi sammen kan udnytte et stort potentiale for vækst i vores område.

Vores kombination af nærværende engagement, faglig kompetence og lokalkendskab gør os til en stærk samarbejdspartner for alle vores kunder.

Når vi tænker samfundsansvar i forhold til vores lokalområde, er det med udgangspunkt i vores kerneforretning, hvor vi kan bidrage til at skabe et aktivt og dynamisk lokalsamfund. Samfundsansvar i kerneforretningen dækker blandt andet over vores ansvar i forbindelse med udlån og investeringer, kapitalforvaltning og etik i rådgivningen.

Derudover har vi en vigtig rolle som betalingsformidler, og vi medvirker til udviklingen af den finansielle infrastruktur og digitaliseringen af samfundet.

Vi medvirker til at:

  • skabe robuste, økonomiske løsninger for kunderne – både privat- og erhvervskunder
  • sikre finansiel stabilitet i Syd- og Sønderjylland
  • udvikle den finansielle infrastruktur og digitalisering af det danske samfund, blandt andet med MitId og net-/mobilbank.

Vi er med på sidelinjen, når det gælder sport og kultur 

Som sponsor for både små og store klubber i Syd og Sønderjylland, støtter Frøs Sparekasse aktivt op om det store engagement, masser af frivillige og sportsudøvere ligger i deres sport hver dag. Vi involverer os i et bredt udsnit af foreninger og klubber, der skaber glæde, fællesskab og gør Syd- og Sønderjylland til et godt sted at være.

Glæde
Som lokal sparekasse er vi med til at sikre et aktivt fritidsliv i lokalområderne. Et aktivt fritidsliv som skaber glæde og gode relationer – der hvor vi bor. Vi vil støtte det samfund, som vi er en del af – det skaber værdi.

Fællesskab
Syd- og Sønderjylland er en helt særlig landsdel. Som områdets lokale sparekasse bakker vi derfor også op om de fællesskaber, som samler os om vores landsdel. En landsdel som vi selv vil være en del af. Så kig efter vores logo næste gang du er ude og heppe fra sidelinjen, eller spiller med i en lokal turnering.

#et godt sted at være
Syd- og Sønderjylland er et godt sted at være. Og det skal vi støtte op om med passion for både små og store initiativer. Initiativer som udvikler både mennesker, samfund og lokalområder. For kun på den måde kan vi bidrage til, at vores landsdel også er et godt sted at være i fremtiden.

Oplevelser i Syd- og Sønderjylland

I Frøs Sparekasse er vi vilde med Syd- og Sønderjylland – vi mener det faktisk, når vi siger, at vi er den lokale sparekasse. Derfor har vi skabt et univers til netop den passion: Mit Syd- og Sønderjylland.

Resultatet af vores passion er endt ud i et skattekort over oplevelser og seværdigheder i Syd- og Sønderjylland. Seværdigheder og favoritsteder som er anbefalet på kryds og tværs af syd- og sønderjyder.

Det kan vi, fordi vi er en lokal sparekasse.  Vi bruger vores lokale netværk af kunder og fungerer som katalysator for deling af de mange skønne oplevelser, der findes, når du begiver dig ud i Syd- og Sønderjylland. Det gør vi for alle os, der allerede bor og har vores dagligdag her – men også for  alle dem der flytter til, og for dem som ligger vejen forbi.

Besøg skattekortet og se om dit favoritsted mangler på kortet : Mit Syd- og Sønderjylland.

Et godt sted at være for lokalområdet

Vigtigheden af et lokalt pengeinstitut

Vi er en nærværende sparekasse, og vi er bevidste om den rolle, vi spiller for den enkelte privatkunde, virksomhed og for udviklingen i Syd- og Sønderjylland. Vi ved, at de rigtige finansielle løsninger kan gøre en verden til forskel for vores kunder – privat som erhverv. Det samme kan god rådgivning og personligt engagement. Som lokal sparekasse tilbyder vi begge dele, fordi vi tror på, at vi sammen kan udnytte et stort potentiale for vækst i vores område.

Vores kombination af nærværende engagement, faglig kompetence og lokalkendskab gør os til en stærk samarbejdspartner for alle vores kunder.

Når vi tænker samfundsansvar i forhold til vores lokalområde, er det med udgangspunkt i vores kerneforretning, hvor vi kan bidrage til at skabe et aktivt og dynamisk lokalsamfund. Samfundsansvar i kerneforretningen dækker blandt andet over vores ansvar i forbindelse med udlån og investeringer, kapitalforvaltning og etik i rådgivningen.

Derudover har vi en vigtig rolle som betalingsformidler, og vi medvirker til udviklingen af den finansielle infrastruktur og digitaliseringen af samfundet.

Vi medvirker til at:

  • skabe robuste, økonomiske løsninger for kunderne – både privat- og erhvervskunder
  • sikre finansiel stabilitet i Syd- og Sønderjylland
  • udvikle den finansielle infrastruktur og digitalisering af det danske samfund, blandt andet med MitId og net-/mobilbank.

Vi er med på sidelinjen, når det gælder sport og kultur 

Som sponsor for både små og store klubber i Syd og Sønderjylland, støtter Frøs Sparekasse aktivt op om det store engagement, masser af frivillige og sportsudøvere ligger i deres sport hver dag. Vi involverer os i et bredt udsnit af foreninger og klubber, der skaber glæde, fællesskab og gør Syd- og Sønderjylland til et godt sted at være.

Glæde
Som lokal sparekasse er vi med til at sikre et aktivt fritidsliv i lokalområderne. Et aktivt fritidsliv som skaber glæde og gode relationer – der hvor vi bor. Vi vil støtte det samfund, som vi er en del af – det skaber værdi.

Fællesskab
Syd- og Sønderjylland er en helt særlig landsdel. Som områdets lokale sparekasse bakker vi derfor også op om de fællesskaber, som samler os om vores landsdel. En landsdel som vi selv vil være en del af. Så kig efter vores logo næste gang du er ude og heppe fra sidelinjen, eller spiller med i en lokal turnering.

#et godt sted at være
Syd- og Sønderjylland er et godt sted at være. Og det skal vi støtte op om med passion for både små og store initiativer. Initiativer som udvikler både mennesker, samfund og lokalområder. For kun på den måde kan vi bidrage til, at vores landsdel også er et godt sted at være i fremtiden.

Oplevelser i Syd- og Sønderjylland

I Frøs Sparekasse er vi vilde med Syd- og Sønderjylland – vi mener det faktisk, når vi siger, at vi er den lokale sparekasse. Derfor har vi skabt et univers til netop den passion: Mit Syd- og Sønderjylland.

Resultatet af vores passion er endt ud i et skattekort over oplevelser og seværdigheder i Syd- og Sønderjylland. Seværdigheder og favoritsteder som er anbefalet på kryds og tværs af syd- og sønderjyder.

Det kan vi, fordi vi er en lokal sparekasse.  Vi bruger vores lokale netværk af kunder og fungerer som katalysator for deling af de mange skønne oplevelser, der findes, når du begiver dig ud i Syd- og Sønderjylland. Det gør vi for alle os, der allerede bor og har vores dagligdag her – men også for  alle dem der flytter til, og for dem som ligger vejen forbi.

Besøg skattekortet og se om dit favoritsted mangler på kortet : Mit Syd- og Sønderjylland.

Et godt sted at være for kunder

Kundedemokrati

I en garantsparekasse kan kunder blive garanter ved at købe garantbeviser, der giver rente. Er du garant, kan du foreslå kandidater til sparekassens repræsentantskab, der er sparekassens øverste myndighed. Du kan også selv stille op. Det er vores garanter, der vælger sparekassens repræsentantskab ved en afstemning hvert fjerde år. Det er sparekassens repræsentantskab, der vælger bestyrelsen iblandt sig og som ansætter direktionen. Det er også repræsentantskabet, der godkender regnskab, lønpolitik og vedtægtsændringer. En plads i repræsentantskabet giver reel indflydelse på sparekassens ledelse og udvikling. Dét gør en forskel.

Et godt sted at være for kunder

Kundedemokrati

I en garantsparekasse kan kunder blive garanter ved at købe garantbeviser, der giver rente. Er du garant, kan du foreslå kandidater til sparekassens repræsentantskab, der er sparekassens øverste myndighed. Du kan også selv stille op. Det er vores garanter, der vælger sparekassens repræsentantskab ved en afstemning hvert fjerde år. Det er sparekassens repræsentantskab, der vælger bestyrelsen iblandt sig og som ansætter direktionen. Det er også repræsentantskabet, der godkender regnskab, lønpolitik og vedtægtsændringer. En plads i repræsentantskabet giver reel indflydelse på sparekassens ledelse og udvikling. Dét gør en forskel.

Etisk rådgivning i øjenhøjde

Vi ser vores kunder, hvor de er i livet – og handler ud fra det. Vores kunder vil derfor ikke opleve blot at være et nummer eller få en standardløsning. De bliver mødt i øjenhøjde og med en forståelse for deres hverdag og nuværende situation, som vi sammen kombinerer med deres drømme for fremtiden. Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt og den gode dialog, når vi møder vores kunder. Uanset drømme, situation og alder. Årligt deltager vi derfor også i Pengeugen – en uge hvor vi besøger lokale skoler og på den måde støtter uddannelsen i den finansielle verden.

Lokalt engagement

Vi har dybe rødder og er dermed dybt forankret i den syd- og sønderjyske muld. Det er her, vi gør en forskel. Når du vælger at blive kunde hos Frøs Sparekasse, vælger du en sparekasse, der er engageret i vores lokalområder, fordi vi mener, at det gør en forskel – også for dig. Det kommer til udtryk i de aktiviteter og sponsorater, vi engagerer os i.

Vi skaber udvikling til gavn for vores kunder, medarbejdere og det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor er vi også på banen, når det gælder om at bakke det lokale kultur- og foreningsliv op – både på eliteplan og i bredden.

Etisk rådgivning i øjenhøjde

Vi ser vores kunder, hvor de er i livet – og handler ud fra det. Vores kunder vil derfor ikke opleve blot at være et nummer eller få en standardløsning. De bliver mødt i øjenhøjde og med en forståelse for deres hverdag og nuværende situation, som vi sammen kombinerer med deres drømme for fremtiden. Vi lægger stor vægt på den personlige kontakt og den gode dialog, når vi møder vores kunder. Uanset drømme, situation og alder. Årligt deltager vi derfor også i Pengeugen – en uge hvor vi besøger lokale skoler og på den måde støtter uddannelsen i den økonomiske verden. Helt i øjenhøjde med det unge publikum med sjove, relevante spil og rådgivere der ser børnene hvor de er.

Lokalt engagement

Vi har dybe rødder og er dermed dybt forankret i den syd- og sønderjyske muld. Det er her, vi gør en forskel. Når du vælger at blive kunde hos Frøs Sparekasse, vælger du en sparekasse, der er engageret i vores lokalområder, fordi vi mener, at det gør en forskel – også for dig. Det kommer til udtryk i de aktiviteter og sponsorater, vi engagerer os i.

Vi skaber udvikling til gavn for vores kunder, medarbejdere og det lokalsamfund, vi er en del af. Derfor er vi også på banen, når det gælder om at bakke det lokale kultur- og foreningsliv op – både på eliteplan og i bredden.

Kristina MulvadAnsvarlighed i Frøs Sparekasse