Investér virksomhedens overskud

Der kan være mange gode grunde til at investere virksomhedens overskud. Helt overordnet drejer det sig om at sikre købekraften af de opsparede midler – virksomhedens frie aktiver.

Når det handler om investering af frie aktiver i virksomheden, er både erfaring, ekspertviden og de rigtige produkter altafgørende. Det samme er forventningsafstemning. Derfor går vi altid grundigt til værks og afdækker tidshorisont, risikoprofil og giver løbende adgang til fri likviditet. På den måde kan din erhvervsrådgiver skræddersy en løsning præcis til virksomhedens situation og ønsker.

Få kompetent rådgivning om placering af frie midler

Kontakt din personlige erhvervsrådgiver

Klik her

Ekspertviden skaber tryghed

Ved at drøfte virksomhedens muligheder med din personlige erhvervsrådgiver belyses virksomhedens forskellige løsninger – lige fra situationen hvor virksomheden selv klarer investering via netbank til de tilfælde, hvor der ønskes, at sparekassen varetager investeringen på virksomhedens vegne.

Investering handler også om at være tryg. I Frøs Sparekasse følger vores investeringseksperter de forskellige markeder tæt og sørger hver dag for, at din personlige erhvervsrådgiver er klædt bedst muligt på til at rådgive og skabe overblik over dine muligheder indenfor formuepleje eller placering af midler i en investeringsfond.

Kapitalbevaring spiller en afgørende rolle i rådgivningen hos Frøs Sparekasse – det bærer vores investeringsforslag tydeligt præg af. Vi sørger for en grundig gennemgang af virksomhedens aktuelle situation, fremtidsplaner samt risikovillighed og -evne og sammenholder det med vores anbefalede investeringsløsninger og -produkter.

Bredt samarbejde skaber frihed

I Frøs Sparekasse samarbejder vi med flere investeringsforeninger. Det betyder, at vi har forskellige strenge at spille på, når vi skal anbefale den bedst mulige investering ud fra vores forventninger til rente- og aktiemarkederne. Vi følger markedet på tætteste hold og anbefaler kun de foreninger, vi kan se, klarer sig godt på de områder, vi tror på.

Vi skaber overblik over investeringsmulighederne

Find din personlige erhvervsrådgiver

Lad os finde den rigtige løsning for din virksomhed

Find din afdeling

Kristina MulvadInvestering