Investér med Frøs Sparekasse - ESG fond

Guide til årlige investeringsomkostninger

Sådan læser du den nye årsopgørelse

Har du investeringer hos os, har du netop modtaget en ny opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger fra sparekassen.

Opgørelsen over årlige investeringsomkostninger giver dig et overblik over de samlede omkostninger og gebyrer, som du har betalt for dine investeringer (værdipapirer) foretaget gennem sparekassen det foregående år.

Der er ikke tale om nye omkostninger, men blot en ny måde at vise de samlede omkostninger på. I stedet for at skulle finde omkostningerne forskellige steder, får du nu en samlet oversigt over omkostningerne på dine investeringer. Det skulle gerne give dig et bedre overblik.

Sådan læser du opgørelsen

Investeringsomkostningerne i opgørelsen vises både i procent (ÅOP) og i kroner (ÅOK), Du kan således både se, hvor stor en andel investeringsomkostningerne har udgjort i forhold til din investerede formue, og hvor meget du har betalt i kroner og øre.

Designet af opgørelsen kan variere fra pengeinstitut til pengeinstitut, men de årlige investeringsomkostninger vil som minimum være fordelt i nedenstående 3 kategorier. Du kan med andre ord se, hvordan de samlede årlige investeringsomkostninger fordeler sig på de 3 hovedkategorier.

Typer af omkostninger

Administrationsomkostninger

Alle omkostninger og gebyrer forbundet med den investeringsservice, som sparekassen yder i forbindelse med dine investeringer. Det kan f.eks. være betaling for rådgivning, depotomkostninger (betaling for opbevaring af dine værdipapirer i depot), kurtage (handelsomkostning) og/eller valutaomkostninger (omkostningerne ved at købe/sælge værdipapirer i en anden valuta end DKK)

Værdipapiromkostninger

Alle omkostninger og gebyrer vedrørende de finansielle produkter, som du har investeret i via sparekassen. Det vil typisk være administrationsomkostninger i disse produkter (eksempelvis administrationsomkostninger i investeringsforeningsbeviser)

Formidlingsprovision/management fee

Den aftalte betaling som sparekassen modtager fra samarbejdspartnere for at distribuere og rådgive om samarbejdspartnerens produkter.

Det kan du bruge opgørelsen til

Opgørelsen giver dig i første omgang et overblik over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer i værdipapirer. Derved kan du vurdere den samlede værdi for dig ved de foretagne investeringer.

Lad os få en

rigtig god snak

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardInvesteringsomkostninger