Kontantforbuddet for erhvervsdrivende nedsættes til 20.000 kr.

Folketinget har for nyligt vedtaget, at fra 1. juli 2021 nedsættes grænsen for, hvor mange kontanter man som erhvervsdrivende må modtage. Den tidligere grænse lå på 50.000 kr., som nu nedsættes til 20.000 kr. Der er altså tale om en skærpelse af det såkaldte kontantforbud. Det betyder, at man maksimalt må modtage 19.999 kr. i kontanter, og at kontantbeløb derover er i strid med hvidvaskloven.

Kontantforbuddet gælder for langt de fleste virksomheder, med undtagelse af banker, sparekasser, advokater og revisorer. Hvis du står med en kunde, som gerne vil betale mere end 20.000 kr. kontant, så må du henvise til en bankoverførsel eller dankortbetaling. Hvis din kunde insisterer på at betale for en handel på mere end 20.000 kr. kontant, så skal du som erhvervsdrivende afstå fra at gennemføre handlen.

Hvis du er hurtig, og tænker: ”Jamen, så deler jeg da bare betalingen op i flere rater”, så skal man ikke tænke den tanke til ende, for det er også i strid med kontantforbuddet. Kontantforbuddet på maksimalt 19.999 kr. gælder for én handel. Køber man flere varer samtidig, så anses det som én handel.

Det kan gøre det mere besværligt at være erhvervsdrivende, men mange andre EU-lande har strengere regler end Danmark med et kontantforbud helt ned til 500 euro. Formålet med skærpelsen er at øge forebyggelsen af terrorfinansiering, hvidvask og kriminalitet generelt. Bøden for at overtræde forbuddet er 25% af det beløb, der er over beløbsgrænsen i kontantforbuddet – og minimum 10.000 kr.

Har du nogle spørgsmål til, hvad det betyder for din virksomhed, så tag endelig fat i din rådgiver.

 

Find din afdeling

Lad os få en

rigtig god snak

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardKontantforbud for erhvervsdrivende sænkes