Vores historie

Negativ rente ophører for private og foreninger

Den 27. juli 2022

Nationalbanken har med virkning fra d. 22. juli 2022 hævet renten med 0,5 procentpoint.

Fra 1. september 2022 skal privatkunder og foreninger ikke længere betale negativ rente af indlån i Frøs Sparekasse. Renten bliver 0 pct. p.a. for privatkunder og foreningskunder.

For erhvervskunder ændres renten fra -0,75% til -0,5% med virkning fra 1. september 2022.

Ændring i udlånsrenter

Som følge af ændring i det generelle renteniveau i samfundet, vil udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder blive hævet med 0,5 procentpoint med virkning fra 15. september 2022.

Kristina MulvadStigende renter