Din sparekasse

Frøs Sparekasse er din lokale sparekasse. Og Syd- og Sønderjyllands sparekasse. Med 11 filialer dækker vi dit lokalområde bredt. Og det er der en rigtig god grund til. Vi mener nemlig, at Syd- og Sønderjylland er et godt sted at være. Og det skal det blive ved med at være. Derfor støtter vi op om dig og de lokale virksomheder med god rådgivning, så du får det bedste ud af din økonomi.

Vi er en garantsparekasse og vi er selvejet. Det betyder, at vi har ingen aktionærer, der skal have udbytte og vores kunder kan få stor indflydelse. Du har nemlig, på lige fod med alle andre kunder i sparekassen, mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til vores repræsentantskab, som er sparekassens øverste myndighed. Her kan du få medindflydelse på dit pengeinstitut – og gøre en forskel for dit lokalsamfund.

Vi gør en dyd ud af at være tæt på dig. Derfor får du som kunde hos os din egen personlige rådgiver – en der kender dig, og en der kender lokalområdet og de muligheder det rummer. Det mener vi, er vigtigt.

Frøs Sparekasse #et godt sted at være.

Status set fra min stol

Frøs Sparekasses årsrapport for 2017 er nu godkendt af sparekassens repræsentantskab. Det er med tilfredshed, at vi kan fremlægge årsrapporten, som vidner om, at Frøs Sparekasse er inde i god gænge.

Resultatet for 2017 viser et overskud før skat på 29,4 mio. kr. mod 65,3 mio. kr. i 2016. Baggrunden for denne ændring er primært nedskrivninger på udlån og garantier på 42 mio. kr. mod 23 mio. kr. i 2016 og øgede udgifter – primært til IT og styrkelse af holdet i hovedsædet.
Som mange andre pengeinstitutter oplever vi faldende renteindtægter, men vi har en pæn procentvis stigning i vores indtægter fra gebyrer og provisioner i forhold til 2016. Det vidner om høj aktivitet hos vores kunder, hvor særligt vores boliglån til 0 % i rente er blevet taget rigtig godt i mod. 0% i rente det første år er en investering i boligkøberne og i Syd- og Sønderjylland – og det koster lidt på den korte bane.

Repræsentantskabet har fastsat garantrenten for 2017 til 3%. Garantrenten er fortsat blandt de højeste på markedet, og i en tid, hvor indlån forrentes med negative renter, er der tale om en ganske fordelagtig forrentning.

Renterne er historisk lave og flere pengeinstitutter har indført negative rente på kundernes konti – det har vi valgt ikke at gøre. Men vi forbereder os på, at vi i 2023 skal have en kapitalprocent på 22-23. Derfor er det mest ansvarlige at vores garantrente ikke er ude af trit med markedet. Vores ambition er dog, at vi gerne vil udbetale mere i garantrente og i det hele taget gøre mere for lokalsamfundene i vores område – når grundlaget for det er til stede.

Vores garanter er vores bedste ambassadører. Derfor arbejder vi hele tiden med samlet set at gøre det attraktivt at være garant i Frøs Sparekasse.

Vi er Syd- og Sønderjyllands lokale sparekasse og vi er tæt på og nærværende i de 11 byer, vi er repræsenteret i – via vores filialer, medarbejdere, men også i form af lokale initiativer og sponsorater til glæde og til gavn.

Du kan se hele årsrapporten for 2017 her.

Administrerende direktør, Henning Dam, den 22. marts 2018

Vores mission

Frøs Sparekasse styrker samfundsudviklingen med udgangspunkt i Syd- og Sønderjylland ved at levere rådgivning og finansielle løsninger. Vi hjælper den enkelte med at opfylde deres drømme og virksomheder med at udvikle en bedre forretning. Vi binder lokale kræfter sammen og skaber muligheder for vækst og udvikling.

Vores mission

Bygget på stærke værdier

SER MENNESKET I KUNDEN

Hos Frøs Sparekasse er du i centrum – også i morgen.

ENKEL

Hos Frøs Sparekasse gør vi tingene lette at forstå – helt enkelt for dig.

LOKAL

Hos Frøs Sparekasse værdsætter vi det lokale – og at være tæt på dig.

GODT KØBMANDSKAB

Hos Frøs Sparekasse stræber vi altid efter den bedste løsning – for dig, vores lokalområde og sparekassen.

KOMPETENT

Hos Frøs Sparekasse sætter vi en ære i at være på forkant – især i forhold til dig og dine muligheder.

Har du lyst til
at blive kunde?

Find din afdeling og giv os et kald

mhj@intdev.dkDin sparekasse