Din sparekasse

Frøs Sparekasse er din lokale sparekasse. Og Syd- og Sønderjyllands sparekasse. Med 11 filialer dækker vi dit lokalområde bredt. Og det er der en rigtig god grund til. Vi mener nemlig, at Syd- og Sønderjylland er et godt sted at være. Og det skal det blive ved med at være. Derfor støtter vi op om dig og de lokale virksomheder med god rådgivning, så du får det bedste ud af din økonomi.

Vi er en garantsparekasse og vi er selvejet. Det betyder, at vi har ingen aktionærer, der skal have udbytte og vores kunder kan få stor indflydelse. Du har nemlig, på lige fod med alle andre kunder i sparekassen, mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til vores repræsentantskab, som er sparekassens øverste myndighed. Her kan du få medindflydelse på dit pengeinstitut – og gøre en forskel for dit lokalsamfund.

Vi gør en dyd ud af at være tæt på dig. Derfor får du som kunde hos os din egen personlige rådgiver – en der kender dig, og en der kender lokalområdet og de muligheder det rummer. Det mener vi, er vigtigt.

Frøs Sparekasse #et godt sted at være.

 

Status set fra vores stol

Det går rigtig godt for Frøs Sparekasse. Og det er vigtigt, for det betyder, at det også går rigtig godt for vores kunder. Når vi dykker ned i tallene fra regnskabet 2016 kan vi se, at vi leverede et årsregnskab med høj solvens og en positiv udvikling.

Vi har som ét af få danske pengeinstitutter et solidt indlånsoverskud på 2,4 milliarder kroner. Med andre ord: ”Pengetanken” er fyldt godt op.

Sammensætningen af kapitalgrundlaget viser, at en stor del af denne består af vores egenkapital, som altså er det overskud, vi igennem årene har opsparet. Vores egenkapital er på 599 millioner kroner (pr. 31. december 2016). Det betyder med andre ord, at vi er robuste – også i fremtiden.

Du kan finde og læse mere om hovedtallene for 2017 her. Den fulde årsrapport for 2017 offentliggøres efter første bestyrelsesmøde i 2018, ultimo marts.

 

Administrerende direktør, Henning Danielsen Dam, den 1. april 2017

Har du lyst til
at blive kunde?

Find din afdeling og giv os et kald

mhj@intdev.dkDin sparekasse