Organisation

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse, men hvorfor er det egentligt vigtigt? Jo, nu skal du bare høre!

Først og fremmest er Frøs Sparekasse en selvejende institution.

Det betyder, at vi ikke har nogen ejere, som eksempelvis i et aktieselskab, men at vi ejer os selv.

At vi er en garantsparekasse betyder også, at alle kunder har mulighed for at blive garanter. Det sker ved at indskyde garantkapital på en garantkonto. Garantkapitalen tæller med i vores egenkapital som ansvarlig kapital.

Alle kunder har altså mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed.

Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges sparekassens bestyrelse, der konstituerer sig selv med formand og næstformand. Både bestyrelse og repræsentantskab vælges for fire år ad gangen.

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskab

Bestyrelsen pr. 1. april 2017

 

Mødedeltagelse i:
bestyrelsesmøder revisionsudvalgsmøder
2018 2017 2018 2017
 • Fabrikschef Jørgen Kring Jensen, Gram, formand
 18/19 13/13 3/3 5/5
 • Forretningsfører Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand
 18/19 13/13 3/3 5/5
 • Borgmester Hans Peter Geil, Haderslev
 15/19 8/13
 • Økonomichef Peter Hesselberg, Christiansfeld,
  formand for revisionsudvalget
 19/19 12/13 3/3 5/5
 • Ingeniør Erling Hansen, Vejen
 19/19 11/13
 • Advokat Litten Posselt Olsen, Christiansfeld
  (udtrådt pr. 31.3.18)
 3/3 12/13 1/1 5/5
 • Vicepresident og CIO, Morten Gade Christensen, Fredericia
  (indtrådt pr. 1.4.17)
 19/19 8/10 1/2
 • Advokat Bente Riis Fogsgaard, Esbjerg
  (indtrådt pr. 1.4.18)
 16/16
 • Investeringschef, Michael L. Clausen (medarbejderrep.)
 19/19 12/13
 • Erhvervscenterdirektør i Syd, Ole V. B. Andersen (medarbejderrep.)
  (indtrådt pr. 1.4.17)
 19/19 10/10
 • Erhvervskundechef, Stefan B. Boesen (medarbejderrep.)
 19/19 13/13

Repræsentantskab 1. januar 2017 – 31. december 2020

 • Ole Bennetsen, Rødding
 • Frode Bladt, Gram
 • Morten Gade Christensen, Fredericia
 • Lars Damkjær, Gram
 • Karsten Degnbol, Bramming
 • Povl Enemark, Rødding
 • Hans Peter Geil, Haderslev
 • Hans Gejl, Rødding
 • Johny Gramberg, Haderslev
 • Alfred Grosbøl, Haderslev
 • Erling Hansen, Vejen
 • Niels Hansen, Rødding
 • Lise Thue Harbo, Egtved
 • Peter Hesselberg, Christiansfeld
 • Michael Holm, Rødding
 • Carl Holst, Rødding
 • Jes Iversen, Sydals
 • Anita Linda Jensen, Gram
 • Jørgen Kring Jensen, Gram
 • Torben Jensen, Rødding
 • Lars S. Jessen, Ribe
 • Brian S. Juhler, Vejle
 • Torben Ole Jølnæs, Haderslev
 • Torben Kristensen, Vamdrup
 • Pia S. Lauritsen, Vamdrup
 • Jens C. Mikkelsen, Rødding
 • Niels Erik Mortensen, Gram
 • Frank Cilius Nielsen, Kolding
 • Peter Otte, Agerskov
 • Erik Aalbæk Petersen, Vejle
 • Morten Gejl Petersen, Rødding
 • Ove Wilhelm Schmidt, Aabenraa
 • Christian Schultz, Vejle
 • Hans Skovby, Gram
 • Ole Slot, Vejen
 • Steffan Steger, Sønderborg
 • Ole Junker Strandlyst, Aabenraa
 • Bo Sørensen, Esbjerg V.
 • Søren Tang Sørensen, Ribe
 • Morten Thorøe, Rødding
 • Mette Vagn-Hansen, Vejle
 • Adam Vest, Sønderborg
 • Jan Christian Wolff, Vejen

Lad os få en rigtig god snak

Find din afdeling her

mhj@intdev.dkOrganisation