Organisation

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse, men hvorfor er det egentligt vigtigt? Jo, nu skal du bare høre!

Først og fremmest er Frøs Sparekasse en selvejende institution.

Det betyder, at vi ikke har nogen ejere, som eksempelvis i et aktieselskab, men at vi ejer os selv.

At vi er en garantsparekasse betyder også, at alle kunder har mulighed for at blive garanter. Det sker ved at indskyde garantkapital på en garantkonto. Garantkapitalen tæller med i vores egenkapital som ansvarlig kapital.

Alle kunder har altså mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed.

Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges sparekassens bestyrelse, der konstituerer sig selv med formand og næstformand. Både bestyrelse og repræsentantskab vælges for fire år ad gangen.

Se vores organisationsdiagram her.

Bestyrelsesmedlemmer 2021

Bestyrelsesmøder

Mødedeltagelse i:
fysiske bestyrelsesmøder ikke fysiske bestyrelsesmøder
2021 2020 2021 2020
 • Teknisk direktør Jørgen Kring Jensen, Gram, formand
11/11 14/14 0/0 5/5
 • Økonomichef Peter Hesselberg, Haderslev, næstformand
11/11 14/14 0/0 4/5
 • Borgmester Hans Peter Geil, Gram
10/11 13/14 0/0 5/5
 • CIO Morten Gade Christensen, Fredericia, formand for revisionsudvalget
10/11 14/14 0/0 5/5
 • Advokat Bente Riis Fogsgaard, Esbjerg
11/11 14/14 0/0 5/5
 • Adm. direktør Morten Iver Thorøe, Rødding
11/11 14/14 0/0 4/5
 • Senior HR Business Partner Anita Linda Jensen, Gram – indtrådt den 25. marts 2021
5/6 0/0
 • Selvstændig konsulent Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand – udtrådt den 25. marts 2021
4/5 13/14 0/0 5/5
 • Erhvervscenterdirektør Ole Bæk Termansen (medarbejderrep.)
11/11 14/14 0/0 5/5
 • IT konsulent Bjarne Skov (medarbejderrep.) – indtrådt den 1. marts 2021
8/8 0/0
 • Pensionsspecialist Jesper Seeberg (medarbejderrep.) – indtrådt den 1. marts 2021
8/8 0/0
 • Investeringschef, Michael L. Clausen (medarbejderrep.) – udtrådt den 28. februar 2021
0/3 14/14 0/0 5/5
 • Erhvervskundechef, Stefan B. Boesen (medarbejderrep.) – udtrådt den 28. februar 2021
3/3 14/14 0/0 5/5

 

Revisionsudvalgsmøder

Mødedeltagelse i:
revisionsudvalgsmøder
2021 2020
 • CIO, Morten Gade Christensen, Fredericia, formand for revisionsudvalget
5/5 4/5
 • Teknisk direktør Jørgen Kring Jensen, Gram
5/5 5/5
 • Økonomichef Peter Hesselberg, Haderslev
5/5 5/5
 • Borgmester Hans Peter Geil, Gram – indtrådt den 22. april 2021
3/3
 • Selvstændig konsulent Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand – udtrådt den 25. marts 2021
2/2 5/5

 

Repræsentantskab 1. januar 2021

Adam Vest, Sønderborg
Alfred Grosbøl, Haderslev
Anita Linda Jensen, Gram
Bente Riis Fogsgaard, Esbjerg
Birgit Marie Schnuchel Mogensen, Sønderborg
Brian Juhl, Ribe
Brian Skou Juhler Larsen, Vejle
Carl Holst, Rødding
Flemming Faaborg Nissen, Ribe
Frank Schmidt-Hansen, Rødding
Gitte Lydiksen, Gram
Gitte Riise, Aabenraa
Hans Gejl, Rødding
Hans Peter Geil, Gram
Hans Skovby, Gram
Heidi Maimburg, Ribe
Jan Christian Wolff, Vejen
Jens Bøndergaard, Esbjerg
Jesper Chrestensen, Ribe
Jesper Gejl Jørgensen, Vejen
Jørgen Kring Jensen, Gram
Karin Friis, Aabenraa
Karsten Degnbol, Ribe
Kenny Tækker, Brørup
Lars Beier Madsen, Brørup
Lars Krogh Ovesen, Vejle
Lars M. Damkjær, Gram
Lars Schack Jessen, Ribe
Lene Kaas, Esbjerg
Mette Vagn-Hansen, Vejle
Michael Holm, Rødding
Morten Gade Christensen, Fredericia
Morten Gejl Petersen, Rødding
Morten Iver Thorøe, Rødding
Niels B. Hansen, Rødding
Niels Erik Mortensen, Gram
Ole Fonnesbæk, Brørup
Peter Hesselberg, Haderslev
Peter Otte, Gram
Povl Enemark, Rødding
Søren Ulrik Larsen, Aabenraa
Thomas Hede Sørensen, Rødding
Thomas Wittrup, Vejle
Torben Kristensen, Kolding

Lad os få en rigtig god snak

Find din afdeling her

Kristina MulvadOrganisation