Organisation

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse, men hvorfor er det egentligt vigtigt? Jo, nu skal du bare høre!

Først og fremmest er Frøs Sparekasse en selvejende institution.

Det betyder, at vi ikke har nogen ejere, som eksempelvis i et aktieselskab, men at vi ejer os selv.

At vi er en garantsparekasse betyder også, at alle kunder har mulighed for at blive garanter. Det sker ved at indskyde garantkapital på en garantkonto. Garantkapitalen tæller med i vores egenkapital som ansvarlig kapital.

Alle kunder har altså mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed.

Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges sparekassens bestyrelse, der konstituerer sig selv med formand og næstformand. Både bestyrelse og repræsentantskab vælges for fire år ad gangen.

 

Bestyrelsen pr. 1. april 2019

Bestyrelsesmøder

Mødedeltagelse i:
fysiske bestyrelsesmøder ikke fysiske bestyrelsesmøder
2020 2019 2020 2019
 • Teknisk direktør Jørgen Kring Jensen, Gram, formand
12/12 12/12 5/5 5/10
 • Selvstændig konsulent Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand
11/12 11/12 5/5 9/10
 • Borgmester Hans Peter Geil, Haderslev
11/12 8/12 4/5 10/10
 • Økonomichef Peter Hesselberg, Christiansfeld,
  formand for revisionsudvalget
12/12 12/12 5/5 10/10
 • Ingeniør Erling Hansen, Vejen
  (udtrådt pr. 31.3.19)
3/3 1/4
 • CIO, Morten Gade Christensen, Fredericia
12/12 11/12 5/5 10/10
 • Advokat Bente Riis Fogsgaard, Esbjerg
12/12 12/12 5/5 9/10
 • Adm. direktør Morten Iver Thorøe
  (indtrådt pr. 1.4.19)
12/12 8/9 4/5 5/6
 • Investeringschef, Michael L. Clausen (medarbejderrep.)
12/12 12/12 5/5 10/10
 • Erhvervskundechef, Stefan B. Boesen (medarbejderrep.)
12/12 12/12 5/5 10/10
 • Erhvervscenterdirektør, Ole Bæk Termansen (medarbejderrep.) (indtrådt pr. 1.2.19)
12/12 11/11 5/5 8/9
 • Erhvervscenterdirektør, Ole V. B. Andersen (medarbejderrep.)
  (udtrådt pr. 31.1.19)
0/1 1/1

 

Revisionsudvalgsmøder

Mødedeltagelse i:
revisionsudvalgsmøder
2020 2019
 • Teknisk direktør Jørgen Kring Jensen, Gram, formand
4/4 5/5
 • Selvstændig konsulent Søren Tang Sørensen, Ribe, næstformand
4/4 5/5
 • Økonomichef Peter Hesselberg, Christiansfeld,
  formand for revisionsudvalget
4/4 5/5
 • CIO, Morten Gade Christensen, Fredericia
4/4 5/5

 

Repræsentantskab 1. januar 2017 – 31. december 2020

 • Ole Bennetsen, Rødding
 • Frode Bladt, Gram
 • Morten Gade Christensen, Fredericia
 • Lars Damkjær, Gram
 • Karsten Degnbol, Bramming
 • Povl Enemark, Rødding
 • Hans Peter Geil, Haderslev
 • Hans Gejl, Rødding
 • Johny Gramberg, Haderslev
 • Alfred Grosbøl, Haderslev
 • Erling Hansen, Vejen
 • Niels Hansen, Rødding
 • Lise Thue Harbo, Egtved
 • Peter Hesselberg, Christiansfeld
 • Michael Holm, Rødding
 • Carl Holst, Rødding
 • Jes Iversen, Sydals
 • Anita Linda Jensen, Gram
 • Jørgen Kring Jensen, Gram
 • Torben Jensen, Rødding
 • Lars S. Jessen, Ribe
 • Brian S. Juhler, Vejle
 • Torben Ole Jølnæs, Haderslev
 • Torben Kristensen, Vamdrup
 • Pia S. Lauritsen, Vamdrup
 • Jens C. Mikkelsen, Rødding
 • Niels Erik Mortensen, Gram
 • Frank Cilius Nielsen, Kolding
 • Peter Otte, Agerskov
 • Erik Aalbæk Petersen, Vejle
 • Morten Gejl Petersen, Rødding
 • Ove Wilhelm Schmidt, Aabenraa
 • Christian Schultz, Vejle
 • Hans Skovby, Gram
 • Ole Slot, Vejen
 • Steffan Steger, Sønderborg
 • Bo Sørensen, Esbjerg V.
 • Søren Tang Sørensen, Ribe
 • Morten Thorøe, Rødding
 • Mette Vagn-Hansen, Vejle
 • Adam Vest, Sønderborg
 • Jan Christian Wolff, Vejen

Lad os få en rigtig god snak

Find din afdeling her

mhj@intdev.dkOrganisation