Organisation

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse, men hvorfor er det egentligt vigtigt? Jo, nu skal du bare høre!

Først og fremmest er Frøs Sparekasse en selvejende institution.

Det betyder, at vi ikke har nogen ejere, som eksempelvis i et aktieselskab, men at vi ejer os selv.

At vi er en garantsparekasse betyder også, at alle kunder har mulighed for at blive garanter. Det sker ved at indskyde garantkapital på en garantkonto. Garantkapitalen tæller med i vores egenkapital som ansvarlig kapital.

Alle kunder har altså mulighed for at blive garanter og dermed også stille op til repræsentantskabet, som er sparekassens øverste myndighed.

Blandt medlemmerne af repræsentantskabet vælges sparekassens bestyrelse, der konstituerer sig selv med formand og næstformand. Både bestyrelse og repræsentantskab vælges for fire år ad gangen.

Se vores organisationsdiagram her.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen og oversigt over mødedeltagelse Fysiske møderIkke fysiske
møder
2023202220232022
Senior direktør/CEO Jørgen Kring Jensen, Gram, formand7/811/11-1/2
Administrerende direktør Peter Hesselberg, Haderslev, næstformand8/811/11-2/2
Fhv. borgmester Hans Peter Geil, Gram8/811/11-2/2
Advokat Bente Riis Fogsgaard, Esbjerg7/810/11-2/2
Direktør Morten Iver Thorøe, Rødding8/810/11-1/2
Head of Group HR Anita Linda Jensen, Gram8/811/11-2/2
Afdelingsdirektør Ole Bæk Termansen (medarbejderrep.)8/811/11-1/2
IT chef Bjarne Skov (medarbejderrep.)8/811/11-2/2
Pensionschef Jesper Seeberg (medarbejderrep.)8/811/11-2/2

Se vederlag for bestyrelse og direktion.

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget og oversigt over mødedeltagelse20232022
Fhv. borgmester Hans Peter Geil, Gram, formand for revisionsudvalget3/35/5
Administrerende direktør Peter Hesselberg, Haderslev 3/34/5
Senior direktør/CEO Jørgen Kring Jensen, Gram3/34/5
Direktør Morten Iver Thorøe, Rødding*2/34/4
* Indtrådt den 19. maj 2022

Repræsentantskabsmedlemmer

(valgt pr. den 1. januar 2021)

Adam Vest, Sønderborg
Alfred Grosbøl, Haderslev
Anita Linda Jensen, Gram
Bente Riis Fogsgaard, Esbjerg
Birgit Marie Schnuchel Mogensen, Sønderborg
Brian Juhl, Ribe
Brian Skou Juhler Larsen, Vejle
Carl Holst, Rødding
Flemming Faaborg Nissen, Ribe
Frank Schmidt-Hansen, Rødding
Gitte Lydiksen, Gram
Gitte Riise, Aabenraa
Hans Gejl, Rødding
Hans Peter Geil, Gram
Heidi Maimburg, Ribe
Jan Christian Wolff, Vejen
Jens Bøndergaard, Esbjerg
Jesper Chrestensen, Ribe
Jesper Gejl Jørgensen, Vejen
Jørgen Kring Jensen, Gram
Karin Friis, Aabenraa
Karsten Degnbol, Ribe
Kenny Tækker, Brørup
Lars Beier Madsen, Brørup
Lars Krogh Ovesen, Vejle
Lars M. Damkjær, Gram
Lars Schack Jessen, Ribe
Lene Kaas, Esbjerg
Mette Vagn-Hansen, Vejle
Michael Holm, Rødding
Morten Gejl Petersen, Rødding
Morten Iver Thorøe, Rødding
Niels B. Hansen, Rødding
Niels Erik Mortensen, Gram
Ole Fonnesbæk, Brørup
Peter Hesselberg, Haderslev
Peter Otte, Gram
Povl Enemark, Rødding
Thomas Hede Sørensen, Rødding
Torben Kristensen, Kolding

Lad os få en rigtig god snak

Find din afdeling her

Kristina MulvadOrganisation