Konti, netbank og betalinger

Gældende pr. 26. maj 2021NOMINEL
ÅRLIG RENTE*
RENTEN TILSKRIVESGEBYR/
FREKVENS
SÆRLIGE
VILKÅR
DreamCard-/Net lønkonto0,00%I slutningen af
hvert kvartal
Note 1+2
Lønkonto0,00%I slutningen af
hvert kvartal
Note 1
Garant lønkonto0,00%I slutningen af
hvert kvartal
Note 1
Budgetkonto0,00%I slutningen af
hvert kvartal
Note 1
Eventyrkonto0,00%I slutningen af december For kunder
mellem 0-12 år
Moneymakerkonto0,00%I slutningen af december For kunder
mellem 13-17 år
Future lønkonto0,00 % I slutningen af decemberNote 1
Basal Indlånskonto0,00 %180 kr. / hver 12. månedNote 1
Basiskonto0,00%I slutningen af
hvert kvartal
50 kr. / i slutningen
af hver måned.
Note 1+3
Oprettelsesgebyr for Basiskonto500 kr.
* Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter
Note 1: Har du en Nemkonto, skal du betale -0,75 % om året, på det indestående, der overstiger 100.000 kr. på tværs af dine konti i sparekassen. Har du ingen Nemkonto i sparekasse, skal du betale -0,75 % i rente af alt indestående.
Note 2: For Frøs DreamCard produkter gælder særligere betingelser og forudsætninger, der gerne oplyses ved henvendelse.
Note 3: Beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån. Gebyret beregnes også for kunder der ikke har Nemkonto i sparekassen, uanset forretningsomfang.

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRM. KVITTERINGM. LANG BESKEDM. KVITTERING
OG LANG BESKED
FREKVENS
NETBANK OG MOBILBANK
Fast overførsel til konto udenfor sparekassen*6 kr. 16 kr. 11 kr.21 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Overførsel til konto udenfor sparekassen0 kr. 10 kr. 5 kr. 15 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Fast overførsel til konto i sparekassen 0 kr. 10 kr. 5 kr. 15 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Overførsel til konto i sparekassen0 kr. 10 kr. 5 kr. 15 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Fejl i ekstern overførsel, penge retur fra andet pengeinstitut**50 kr. Straks
Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr0,25 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr. 10 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Beskedservice - sms advisering 1 kr. I slutningen
af hvert kvartal
* 0 kr. for privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital
** Eksempel ved forkert registreringsnummer, kontonummer eller lign.

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRM. KVIT.M. LANG
BESKED
M. KVIT.
OG LANG BESKED
FREKVENS
Fast overførsel til konto
udenfor sparekassen*
6 kr. 16 kr. 11 kr. 21 kr. I slutningen af
hver måned
Overførsel til konto
i sparekassen
0 kr. 30 kr. 25 kr. 35 kr. I slutningen af
hver måned
Sammedags overførsel
- tillæg til evt. andet gebyr
0,25 kr. Straks
Straks overførsel
- tillæg til ovf. gebyr
10 kr. Straks
Overførsel, generelt20 kr. I slutningen af
hver måned
Overførsel af beløb,
manuel til andet pengeinstitut**
50 kr. Straks
Returnering af
BS-overførsel
350 kr. Straks
Ændring fast overførsel
andet pengeinstitut
50 kr. Straks
Fi-/girokort/ovf til konto*** 50 kr. Straks
Ind-/udbetaling i
kassen i Rødding,
pr. transaktion****
0 kr. I slutningen af
hver måned
*0 kr. for privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital
** Foretages kun for kunder i sparekassen
*** Foretages kun for kunder i sparekassen. 30 kr. for kunder med Dreamcard
**** Dreamcard kunder 0,75 kr. Frøs Basisløn og Basal indlånskonto 10 kr.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – konti, netbank og betalinger