Konti, netbank, betalinger og kundegebyr

Gældende pr. 10. oktober 2023NOMINEL
ÅRLIG RENTE*
RENTEN TILSKRIVESGEBYR/
FREKVENS
SÆRLIGE
VILKÅR
Lønkonto0,25%I slutningen af
hvert kvartal
Garant lønkonto0,25%I slutningen af
hvert kvartal
Budgetkonto0,25%I slutningen af
hvert kvartal
Juniorkonto0,25%I slutningen af december For kunder
mellem 0-12 år
Ung Lønkonto0,25%I slutningen af december For kunder
mellem 13-27 år
Basal Indlånskonto0,25%200 kr. / hver 12. måned
Basal Betalingskonto0,25%I slutningen af
hvert kvartal
50 kr. / i slutningen
af hver måned.
Note 1
Oprettelsesgebyr for Basal Betalingskonto500 kr.
* Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter
Note 1: Beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån. Gebyret beregnes også for kunder der ikke har Nemkonto i sparekassen, uanset forretningsomfang.

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRM. KVITTERINGM. LANG BESKEDM. KVITTERING
OG LANG BESKED
FREKVENS
NETBANK OG MOBILBANK
Fast overførsel til konto udenfor sparekassen*6 kr. 16 kr. 11 kr.21 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Overførsel til konto udenfor sparekassen0 kr. 10 kr. 5 kr. 15 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Fast overførsel til konto i sparekassen 0 kr. 10 kr. 5 kr. 15 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Overførsel til konto i sparekassen0 kr. 10 kr. 5 kr. 15 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Fejl i ekstern overførsel, penge retur fra andet pengeinstitut**50 kr. Straks
Sammedags overførsel - tillæg til evt. andet gebyr0,25 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Straks overførsel - tillæg til ovf. gebyr. 10 kr. I slutningen
af hvert kvartal
Beskedservice - sms advisering 1 kr. I slutningen
af hvert kvartal
* 0 kr. for privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital
** Eksempel ved forkert registreringsnummer, kontonummer eller lign.

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRM. KVIT.M. LANG
BESKED
M. KVIT.
OG LANG BESKED
FREKVENS
Fast overførsel til konto
udenfor sparekassen*
6 kr. 16 kr. 11 kr. 21 kr. I slutningen af
hver måned
Overførsel til konto
i sparekassen
0 kr. 30 kr. 25 kr. 35 kr. I slutningen af
hver måned
Sammedags overførsel
- tillæg til evt. andet gebyr
0,25 kr. Straks
Straks overførsel
- tillæg til ovf. gebyr
10 kr. Straks
Overførsel, generelt20 kr. I slutningen af
hver måned
Overførsel af beløb,
manuel til andet pengeinstitut**
50 kr. Straks
Returnering af
BS-overførsel
500 kr. Straks
Ændring fast overførsel
andet pengeinstitut
50 kr. Straks
Fi-/girokort/ovf til konto*** 50 kr. Straks
Ind-/udbetaling i
kassen i Rødding,
pr. transaktion****
0 kr. I slutningen af
hver måned
*0 kr. for privatkunder med 20.000 kr. eller mere i garantkapital
** Foretages kun for kunder i sparekassen
*** Foretages kun for kunder i sparekassen.
**** Frøs Basisløn og Basal indlånskonto 10 kr.

Gældende pr. 1. februar 2019GEBYRSÆRLIGE VILKÅR
Kundegebyr50 kr. pr. månedBeregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån. Gebyret beregnes også for kunder der ikke har Nemkonto i sparekassen, uanset forretningsomfang.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – konti, netbank, betalinger og kundegebyr