Øvrige

Gældende pr.
1. april 2020
NOMINEL ÅRLIG RENTE*RENTEN TILSKRIVESETABLERINGS- OG LØBENDE OMKOSTNINGER
Konto til foreninger 0%**Årlig i decemberForeninger betaler
600 kr. årligt
i februar.
* Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable.
**Indestående over 250.000 på foreningskonto forrentes med -0,75% om året. Foreningen skal have eget CVR-nummer. Formand eller kasserer skal være kunde i Frøs Sparekasse ved oprettelse.

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRFREKVENSSÆRLIGE VILKÅR  
Oprettelse af
bokslejeaftale
187,5 kr. Straks
Boksleje, lille500 kr. Årligt i februar
Boksleje, mellem650 kr. Årligt i februar
Boksleje, stor750 kr. Årligt i februar

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRFREKVENSSÆRLIGE VILKÅR  
RABATAFTALER:
I overensstemmelse med bekendtgørelsen om information til forbrugere om priser mv. i pengeinstitutter kan det oplyses, at Frøs Sparekasse har følgende aftaler:
- Det faglige hus, ansatte
- Fordelsklub for alle kunder (rabat på forlystelser)

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRFREKVENSSÆRLIGE VILKÅR  
Kontoudskrift, overtræk med påmindelse25 kr. I slutningen af
hver måned
Kontoudskrift, overtræk uden påmindelse25 kr. I slutningen af
hver måned
Kontoudskrift, antal posteringer0 kr. I slutningen af
hver måned
Kontoudskrift, interval15 kr. I slutningen af
hver måned
Kontoudskrift, min. 1 årlig0 kr. I slutningen af
hver måned
Kontoudskrift, ved tilskrivning15 kr. I slutningen af
hver måned
Kontoudskrift, rekvireret25 kr. I slutningen af
hver måned
Ekstraordinært
kontoudskrift
20 kr. Straks
Ekstraordinært
kontoudskrift
- alle konti
275 kr. StraksPå alle konti 3 måneder
tilbage i forbindelse
med offentlige ydelser

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRFREKVENSSÆRLIGE VILKÅR  
Timepris pr. påbegyndt
½-time
1.000 kr. StraksBodeling, separation,
skilsmisse, fuldmagtsforhold
foreninger o.lign.
Bevilget overtræk500 kr. Straks
Deponeringsgebyr1.000 kr. Straks
Håndtering af dødsboer - basis600 kr. StraksFor kunder uden fast ejendom,
pensionskonti eller
gældsforpligtigelse til
Frøs Sparekasse
Håndtering af dødsboer - udvidet 1.200 kr. StraksFor kunder med fast ejendom,
pensionskonti eller
gældsforpligtigelse til
Frøs Sparekasse
Fremfinding af bilag100 kr. StraksF.eks.: fi-kort, BS-oversigt.
Prisen er pr. bilag.
Fremsendelse af kvitteringer50 kr. Straks
Oplysning af kontonummer50 kr. Straks
Bestilling af NemID adgang75 kr. Straks
Budget i system1.200 kr.Årligt 1. maj
Levering af mønter i ruller2 kr. StraksPrisen er pr. rulle. Skal bestilles
online og afhentes
i afdelingen.
Optælling af mønt i mønttæller0 kr. StraksForetages kun for kunder.
Beløbet skal indsættes på konto
Forespørgsel fra off. myndighed/
timebetaling
475 kr. Straks
Saldoforespørgsel, telefonisk50 kr. Straks
Sparebøsse 100 kr. Straks0 kr. i forbindelse
med oprettelse af
børneopsparing.
Rykkergebyr via brev100 kr. Straks
Sletning/aflysning af underpant 600 kr. Straks
Rykkergebyr via kontoudskrift25 kr. Straks

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – øvrige