Pension og forsikring

Gældende pr. 1. juli 2020NOMINEL ÅRLIG RENTE*RENTEN TILSKRIVES
KONTI
Pensionskonto**0,00 % ved saldo mellem 0 - 50.000 kr.
-0,75 % ved saldo over 50.000 kr.
I slutningen af december
Pensionskonto** under udbetaling 0,00 % ved saldo mellem 0 - 100.000 kr.
-0,75 % ved saldo over 100.000
I slutningen af december
Indeksopsparing0,00 % ved saldo mellem 0 - 25.000 kr.
0,00 % ved saldo mellem 25.001-100.000 kr.
0,00 % ved saldo over 100.000 kr.
I slutningen af december
*Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable.
** Aldersopsparing, ratepension, kapitalpension, selvpensionering.

Gældende pr. 1. juli 2020GEBYRFREKVENS
ØVRIGE PENSION OG FORSIKRING
Etablering af personforsikring i Nærpension95 kr. Straks
Forhøjelse af personforsikring i Nærpension95 kr. Straks
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 975 kr. Straks
Opgørelse af pension i utide975 kr. Straks
Deludbetaling af pensionsopsparing 975 kr. Straks
Overførsel af pensionsopsparing til andet pengeinstitut/pensionsinstitut975 kr. Straks
Tilbageførsel af fejlagtig/fortrudt indbetaling på pension*250 kr. Straks
Pantsætning, Nærpension livsforsikring og livsforsikringer i andre selskaber 600 kr. Straks
* Udgifter i forbindelse med salg af værdipapirer tillægges.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – pension og forsikringer