Pension og forsikring

Gældende pr. 15. oktober 2022NOMINEL ÅRLIG RENTE*RENTEN TILSKRIVES
KONTI
Pensionskonto**0,40% I slutningen af december
Pensionskonto** under udbetaling 0,40% I slutningen af december
Indeksopsparing0,40% I slutningen af december
*Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable.
** Aldersopsparing, ratepension, kapitalpension, selvpensionering.

Gældende pr. 7. september 2022GEBYRFREKVENS
ØVRIGE PENSION OG FORSIKRING
Etablering af personforsikring i Nærpension95 kr. Straks
Forhøjelse af personforsikring i Nærpension95 kr. Straks
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 975 kr. Straks
Opgørelse af pension i utide975 kr. Straks
Deludbetaling af pensionsopsparing 975 kr. Straks
Overførsel af pensionsopsparing til andet pengeinstitut/pensionsinstitut1.500 kr. Straks
Tilbageførsel af fejlagtig/fortrudt indbetaling på pension*250 kr. Straks
Pantsætning, Nærpension livsforsikring og livsforsikringer i andre selskaber 600 kr. Straks
* Udgifter i forbindelse med salg af værdipapirer tillægges.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – pension og forsikringer