Pension og forsikring

Gældende pr. 10. oktober 2023NOMINEL ÅRLIG RENTE*RENTEN TILSKRIVES
KONTI
Pensionskonti:
-Aldersopsparing
-Kapitalpension
-Ratepension
-Selvpension
-Indeksopsparing
1,50% på indestående under 250.000 kr.
2,00% på indestående over 250.000 kr.
I slutningen af december
*Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable.

Gældende pr. 7. september 2022GEBYRFREKVENS
ØVRIGE PENSION OG FORSIKRING
Etablering af personforsikring i Nærpension95 kr. Straks
Forhøjelse af personforsikring i Nærpension95 kr. Straks
Konvertering af kapitalpension til aldersopsparing 975 kr. Straks
Opgørelse af pension i utide975 kr. Straks
Deludbetaling af pensionsopsparing 975 kr. Straks
Overførsel af pensionsopsparing til andet pengeinstitut/pensionsinstitut1.500 kr. Straks
Tilbageførsel af fejlagtig/fortrudt indbetaling på pension*250 kr. Straks
Pantsætning, Nærpension livsforsikring og livsforsikringer i andre selskaber 600 kr. Straks
* Udgifter i forbindelse med salg af værdipapirer tillægges.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – pension og forsikringer