Seneste ændringer

2021
26. april
For privatkunder med NemKonto i sparekassen tilskrives der fra den 26. april 2021 en variabel rente på -0,75 % om året på indestående over 100.000 kr. på tværs af konti i sparekassen.

Følgende konti er undtaget:
Alle konti til børn under 18 år (inklusiv børneopsparing 18-21 år).
Boligopsparing.
Deponeringskonti*.
Indexkonti.
Særlige indlån i øvrigt.
*Dog beregnes der negativ rente af deponeringskonti der erstatter købesumsgarantier m.v.
26. maj
Konti hvor der er tilknyttet en plejeaftale:
Vi indfører en bundgrænse på konti, hvor der er tilknyttet formuepleje, depotpleje eller rådgivningsaftale, så kunder fra den 26. maj 2021 kan have op til 50.000 kr. stående til 0,0% p.a. i variabel rente. For beløb derover skal kunder betale -0,75 % p.a. i variabel rente.

Futurekonti:
Fra den 26. maj 2021 indfører vi ligeledes negativ rente på konti til unge mellem 18-27 år på -0,75% p.a. i variabel rente. Disse produkter tæller fremover med i den nye grænse på 100.000 kr. pr. kunde.

2020
21. januar
Prisen for kortbestilling på:

• Mastercard Debit ændres til 295,00 kr. For garanter med min. 20.000 kr. i garantikapital og kunder med følgende kontoformer: Eventyr, Money-Maker og Basal Indlånskonto er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Standard u/forsikring ændres til 295,00 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Guld ændres til 1.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 597,50 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale ændres prisen til 745,00 kr.

• Mastercard Platinum ændres til 2.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 1.097,50 kr. For kunder der har en Frøs DreamCardNet-aftale ændres prisen til 1.745,00 kr.

• Mastercard Business u/forsikring ændres til 295,00 kr.

• Mastercard Guld Business ændres til 1.195,00 kr.

• Mastercard Platinum Business ændres til 2.195,00 kr.

• Visa/dankort ændres til 295,00 kr. For Future kunder mellem 18-27 år og garanter med min. 20.000 kr. i garantkapital er prisen 0,00 kr.

• Visa/dankort, Frøs Dreamcard ændres til 295,00 kr. For garanter med min. 20.000 kr. i garantkapital og kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale er prisen 0,00 kr.

Andet:
Timesats prisen ændres til 1.000 kr. Prisen beregnes pr. påbegyndt ½-time.

For Dødsbohåndtering uden fast ejendom, pensionskonti eller gældsforpligtigelse til Frøs Sparekasse ændres prisen til 600,00 kr.

For Dødsbohåndtering med fast ejendom eller pensionskonti eller gældsforpligtigelse til Frøs Sparekasse ændres prisen til 1.200,00 kr.
1. februar
Administrationsgebyret på puljepension ændres for:

- Danske obligationer til 0,25% årligt

- Kontoinvest 10 til 0,60% årligt

- Kontoinvest 30 til 0,85% årligt.
21. februar
Prisen for det årlige kortholdergebyr på:

• Mastercard Debit ændres til 295,00 kr. For garanter med min. 20.000 kr. i garantikapital og kunder med følgende kontoformer: Eventyr eller Money-Maker er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Standard ændres til 295,00 kr. (ingen nye kort – gælder eksisterende til udløb).

• Mastercard Standard u/forsikring ændres til 295,00 kr. For kunder med DreamcardNet og Future kunder mellem 18-27 år er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Guld ændres til 1.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 597,50 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale er prisen 745,00 kr.

• Mastercard Platinum ændres til 2.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 1.097,50 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale ændres prisen til 1.745,00 kr.

• Mastercard Busines u/forsikring ændres til 295,00 kr.

• Mastercard Business Standard ændres til 295,00 kr. (ingen nye kort – gælder eksisterende til udløb).

• Mastercard Guld business ændres til 1.195,00 kr.

• Mastercard Platinum business ændres til 2.195,00 kr.

• Visa/dankort ændres til 295,00 kr. For Future kunder mellem 18-27 år og garanter med min. 20.000 kr. garantkapital er prisen 0,00 kr.

• Visa/dankort, Dreamcard ændres prisen til 295,00 kr. For Future kunder mellem 18-27 år og garanter med min. 20.000 kr. garantkapital er prisen 0,00 kr.

Andet:

Prisen for PriorityPass - lounge besøg (kun MasterCard Platinum) ændres til 210,00 kr. ($30) pr. besøg. Bemærk at de 10 første besøg for kortholder/gæster pr. kalenderår koster 0,00 kr.

Kontogebyret for Frøs Lønkonto– 1 konto kunder eller ej elektronisk ændres til 50,00 kr. pr. måned.

Kundegebyret for Frøs Privat Basis ændres til 50,00 kr. pr. måned.

Gebyret for notering eller udfærdigelse af transport ved egne el. fremmede sager ændres til 1.000,00 kr.
1. marts
På pensionskonti forrentes kontant indestående over 50.000 kr. pr. pensionskonto med -0,75% om året. For pensionskonti under udbetaling er bundgrænsen 100.000 kr.
1. april
Privatkunder:
Kontant indestående over 250.000 kr. på tværs af konti forrentes med -0,75% om året. For kunder uden Nemkonto i Frøs Sparekasse forrentes kontant indestående fra kr. 0 med -0,75% om året.

Følgende konti er undtaget:
Børneopsparing, konfirmationsopsparing, Eventyrkonti, Moneymakerkonti og Futurekonti – alle konti til børn og unge under 18 år.
Deponeringskonti*
Guldrentekonti
Konti tilknyttet depot- eller formueplejeaftaler
Indexkonti
Boligopsparing
Særlige indlån i øvrigt

Foreningskunder:
For foreningskunder i sparekassen forrentes kontant indestående over 250.000 kr. med -0,75% om året.

*Dog beregnes der negativ rente af deponeringskonti der erstatter købesumsgarantier m.v.
18. december
Boligopsparing med bonus ændret, så der ved produkter oprettet efter denne dato ikke tilskrives bonusrente.
Future bonusopsparing er lukket for nyoprettelser.
Der indføres et nyt gebyr i forbindelse med oprettelse af en sagsgaranti for behandling af realkreditlån.

2019
1. januar
Gebyret for overførsel af depot til andet pengeinstitut ændres til 150 kr. pr. fondskode, min. 250 kr., maks. 750 kr.
1. februar
Gebyret for bestilling af Mastercard og kortholderafgift på Mastercard ændres til halv pris for garanter med minimum 20.000 kr. i garantkapital
Gebyret for låneomkostningen præmie til livsforsikring, v. lån fra 50.000 kr. er den årlige præmie v. dækning af 260.000 kr. ændres til 902 kr. årligt.
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 2,95-9,75%
Renten på Frøs Løn Kredit ændres til 2,95-14,25%
Renten på Billån ændres til 3,25-8,00%
Renten på Boliglån ændres til 2,95-7,50%
Renten på Andelsboliglån ændres til 2,85-3,95%
Renten på Frøs Reallån ændres til 3,95-5,95%
Renten på Frøs Boligkredit ændres til 1,95-3,60%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-7,00%
Renten på Frøs Futurelån ændres til 5,25-8,25%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 2,80-12,00%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-4,75%
30. april
Gebyret for Frøs privat basis ændres til 50 kr. pr. måned. Gebyret beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån.
1. maj
Transaktionsgebyret ved et andet pengeinstituts returnering af uanbringelig ekstern overførsel i netbank, v. fx forkert reg. nr. ændres til 50 kr.
Gebyret for den manuelle serviceydelse: timesats pr. påbegyndt ½ time ændres til 800 kr.
6. maj
Renten på ungdomskonti - eventyr og Money Maker ændres til 0,00%
Renten på Frøs Future lønkonto ændres til 0,375%
Renten på børneopsparingskonto ved en saldo over 15.000 kr. ændres til 0,70%
1. august
Kontogebyret for lønkonto for 1 konto kunder ændres til 40 kr. hver måned.
Gebyret for vurdering af andelsboligforening ændres til 1.250 kr.
Gebyret for en delvis færdigmelding af lånesag ændres til 625 kr.
9. august
Renten på Frøs løn kredit ændres til 2,75-14,25%
Renten på boliglån ændres til 2,50-7,00%
Renten på andelsboliglån ændres til 2,95-5,95%
Renten på Frøs Reallån ændres til 3,00-4,95%
Renten på Frøs Boligkredit ændres til 1,95-3,95%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-5,95%
Renten på Frøs Futurelån ændres til 7,25-8,25%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 3,94-14,50%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-5,95%
Renten på billån ændres til 2,75-7,95%
29. november
Renten på Frøs Totalopsparingskonto ændres til 0,00%
Renten på Frøs Future løn konto ændres til 0,00%
Renten på børneopsparingskonto ændres til 0,00%
Renten på pensionskonto ændres til 0,00%
Renten på indeksopsparingskonto ændres til 0,00%

2018
2. januar
Den pålydende rente for boliglån ændres til 3,95-7,00%
Den pålydende rente for andelsboliglån ændres til 3,10-5,95%
Den pålydende rente for Frøs Reallån ændres til 3,50-7,00%
Den pålydende rente for Frøs boligkredit ændres til 1,95-3,75%
Den pålydende rente for 0% Frøs Boliglån ændres til 2,95-5,95%
Den pålydende rente for Frøs Privatlån ændres til 3,95-14,50%
12. marts
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard debit, Mastercard kredit standard uden forsikring, Mastercard for erhverv uden forsikring og Visa/dankort/Dreamcard ændres til 250 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard debit v. første kortbestilling i forbindelse med Frøs Basis Lønkonto ændres til 300 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard guld og Mastercard guld for erhverv ændres til 895 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard guld, hvis kunden har en dreamcard aftale ændres til 745 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard platinum og Mastercard platinum for erhverv ændres til 1.895 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard platinum, hvis kunden har en dreamcard aftale ændres til 1.745 kr.
Tillæg til referencekurs ved brug af kort i EU-lande ændres til 1,50%
Tillæg til referencekurs ved brug af kort uden for EU ændres til 2,00%
Transaktionsgebyret til PriorityPass, efter de ti første gratis besøg er opbrugt, ændres til 190 kr.
Kortholderafgift for Mastercard Debit, Mastercard standard, Mastercard erhverv uden forsikring, Visa/dankort/Dreamcard ændres til 250 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard guld og Mastercard guld erhverv ændres til 895 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard guld v. en Frøs DreamCardNet-aftale ændres til 745 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard platinum og Mastercard platinum erhverv ændres til 1.895 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard platinum v. en Frøs DreamCardNet-aftale ændres til 1.745 kr.
Kontogebyret for Budgetservice i system ændres til 1.000 kr.
Periodiseringsmeddelelse for serviceaftale ændres til 1.000 kr.
Et bevilget overtræk for private ændres til 500 kr.
Garanti for restkøbesum v. lånesag, ny, ombygnings- og tillægslån ændres til 3.500 kr.
Gebyret for behandling af lånesag ændres til 4.000 kr.
Lånesagsgebyret for Totalkredit lån med tilvalg af afdragsfrihed ændres til 2.500 kr.
Lånesagsgebyret for Totalkredit lån med fravalg af afdragsfrihed ændres til 750 kr.
Lånesagsgebyretfor Totalkredit lån, hvor løbetiden kan ændres, ændres til 750 kr.
Stiftelsesprovision ved byggekredit ændres til 0,5% min. 2.000 kr., maks. 25.000 kr.
Ekspeditionsgebyret ved andelsboliglån, boligkøberlån og 0%boliglån ændres til 1.000 kr. når der samtidig opgøres boligsparing
1. maj
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 8,75-9,75%
Renten på Frøs løn kredit ændres til 2,75-14,25%
Renten på billån ændres til 2,95-8,75%
Renten på boliglån ændres til 3,95-7,50%
Renten på andelsboliglån ændres til 3,95-7,50%
Renten på Frøs Reallån ændres til 3,25-9,25%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 2,65-4,45%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 2,95-4,95%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 4,00-14,50%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-3,95%
1. august
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 3,75-9,25%
Renten på Frøs løn kredit ændres til 2,50-9,95%
Renten på billån ændres til 2,75-7,75%
Renten på andelsboliglån ændres til 3,45-5,95%
Renten på Frøs Reallån ændres til 2,00-5,95%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 1,95-4,00%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-5,95%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 3,95-14,50%
1. november
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 2,75-9,75%
Renten på Frøs løn kredit ændres til 3,50-14,25%
Renten på billån ændres til 3,00-9,00%
Renten på andelsboliglån ændres til 2,95-6,75%
Renten på Frøs Reallån ændres til 2,00-9,25%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 1,55-4,00%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-4,95%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 5,00-14,50%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-7,75%
30. november
Transaktionsgebyret for værdipapirer v. handel i netbank opgjort pr. fondskode ændres til 18 kr.
Transaktionsgebyret for værdipapirer v. sparekassen opgjort pr. fondskode ændres til 18 kr.
Depotgebyret for overførsel af udenlandske værdipapirer til andet pengeinstitut, ændres til 500 kr. pr. fondskode.

2017
1. januar
Gebyret for køb og salg af Euro v. kassen for kunder ændres til 50 kr. Andet valuta 35 kr.
Gebyret for køb og salg af andet valuta end Euro v. kassen for ikke kunder ændres til 100 kr.
Gebyret for hævning af Euro i Frøs automat for kunder ændres til 35 kr.
Gebyret for hævning af Euro i Frøs automat for ikke kunder ændres til 50 kr.
15. januar
Minimumsprisen på danske obligationer i netbank ændres til 50 kr.
Kurtage på udenlandske nordiske aktier ændres til 0,20% minumum 75 kr. v. handel i netbank
Kurtage udenlandske aktier i Europa og USA ændres til 0,35% minumum 175 kr. ved handel i netbank
Kurtage Europa og USA i aktier (spks) < 250.000 kr. ændres til 1,00% ved minimum 250 kr. og maksimum 1.875 kr.
Kurtage Europa og USA i aktier (spks) > 250.000 kr. ændres til 0,75%
Oprettelse af geninvesteringsaftale i værdipapirer ændres til 175 kr. pr. fondskode.
1. februar
Renten på Frøs løn kredit ændres til 4,25-14,25%
Renten på billån ændres til 6,75-8,00%
Renten på boliglån ændres til 6,50-9,50%
Renten på Frøs reallån ændres til 5,95-9,00%
Renten på Frøs boligkøberlån Pulje ændres til 3,95-6,50%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 6,50-14,50%
1. august
Minimumsprisen for udbetaling i udlandet i ATM for Mastercard kredit og Mastercard debit ændres til 50 kr.
Minimumsprisen for ekspeditionsgebyr v. 0% boliglån ændres til 0,5% 4.000 kr.
1. oktober
Minimumsprisen for ekspeditionsgebyr v. Frøs boligkredit ændres til 5.900 kr. 4.900 kr. for garanter med min. 10.000 kr. i garantkapital
Renten på billån ændres til 4,95-8,00%
Renten på boliglån ændres til 3,95-8,00%
Renten på andelsboliglån ændres til 3,95-4,95%
Renten på Frøs reallån ændres til 3,95-7,50%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 2,25-4,50%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-5,95%

2016
11. januar
Renten for Frøs Totalopsparing ved saldo over 100.000 kr. ændres til 0,050%
Renten for Frøs Totalopsparing med garantbevis ved saldo mellem 25.001-100.000 kr. ændres til 0,050%
Renten for Frøs Totalopsparing med garantbevis ved saldo over 100.000 kr. ændres til 0,125%
Renten for Frøs Future løn ved saldo mellem 0-10.000 kr. ændres til 3,00%
Renten for Frøs Future løn ved saldo over 10.000 kr. ændres til 0,25-0,375%
Renten for Frøs Future konti ved saldo over 10.000 kr. ændres til 0,25-0,375%
Renten for børneopsparing ved saldo mellem 0-15.000 kr. ændres til 0,50%
Renten for børneopsparing ved saldo over 15.000 kr. ændres til 1,75%
Renten for Frøs boligopsparing ved saldo 0-15.000 kr. ændres 0,250%
Renten for Frøs boligopsparing ved saldo over 15.000 kr. ændres til 1,00%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem 0-25.000 kr. ændres til 0,00%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem 25.001-100.000 kr. ændres til 0,00%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem 100.001-250.000 kr. ændres til 0,125%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem 250.001-500.000 kr. ændres til 0,250%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem over 500.000 kr. ændres til 0,250%
Renten for Indeksopsparing - kontant indestående ved saldo mellem 0-25.000 kr. ændres til 0,25%
Renten for Indeksopsparing - kontant indestående ved saldo mellem 25.001-100.000 kr. ændres til 0,125%
Renten for Indeksopsparing - kontant indestående ved saldo over 100.000 kr. ændres til 0,50%
7. februar
Pantsætning af FFS pensionsgruppeliv ændres til 600 kr.
Betaling fra udlandet i Euro via. Netbank ændres til 38 kr.
Betaling fra udlandet, ikke i Euro, via. Netbank ændres til 60 kr.
Fejl / mangler ved betaling fra udlandet, ikke i Euro, via. Netbank ændres til 85 kr.
Almindelig overførsel via. Netbank (EU) + 1 dage ændres til 50 kr.
Almindelig overførsel via. Netbank (ej EU) + 2 dage ændres til 50 kr.
Fejl og mangler ved almindelig overførsel via. Netbank (ej EU) + 2 dage ændres til 85 kr.
Ekspres overførsel i netbank + 1 dag med omveksling ændres til 325 kr.
Ekspres overførsel i netbank + 1 dag uden omveksling ændres til 325 kr.
8. april
Ekspeditionsgebyret for billån erhverv ændres til 1,5% min. 3.000 kr. maks. 50.000 kr.
Ekspeditionsgebyret for billån privat ændres til 1,5% min. 3.000 kr. maks. 10.000 kr.
Ekspeditionsgebyr for andelsboliglån ændres til 1,5% min. 5.000 kr.
Ekspeditionsgebyr for boligkøberlån ændres til 1,5% min. 3.000 kr.
8. juli
Kontogebyret for Frøs Basal Betalingskonto ændres til 25 kr.
17. oktober
Renten for Frøs Totalopsparing ved saldo over 100.000 kr. ændres til 0,020%
Renten for Frøs Totalopsparing med garantbevis ved saldo mellem 25.001-100.000 kr. ændres til 0,020%
Renten for Frøs Totalopsparing med garantbevis ved saldo over 100.000 kr. ændres til 0,100%
Renten for børneopsparing ved saldo over 15.000 kr. ændres til 1,25%
Renten for Frøs boligopsparing ved saldo 0-15.000 kr. ændres 0,000%
Renten for Frøs boligopsparing ved saldo over 15.000 kr. ændres til 1,750%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem 100.001-250.000 kr. ændres til 0,175%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem 250.001-500.000 kr. ændres til 0,100%
Renten for Pensionskonto - kontant indestående ved saldo mellem over 500.000 kr. ændres til 0,125%
Renten for Indeksopsparing - kontant indestående ved saldo over 100.000 kr. ændres til 0,250%
10. november
Rykkergebyr via. brev ændres til 100 kr.
Rykkergebyr via. kontoudskrift ændres til 15 kr.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – seneste ændringer