Seneste ændringer

2023
31. december 2023
Transaktionsgebyret til PriorityPass, efter de ti første gratis besøg er opbrugt, ændres til 235 kr.
30. oktober 2023
Pr. 30. oktober 2023 forhøjer vi udlånsrenten for privat- og erhvervskunder med op til 0,75 procentpoint.

De berørte kunder har fået direkte besked.
10. oktober 2023
Indlån
Pr. 10. oktober 2023 hæver sparekassen renten med op til 1,00 procentpoint på udvalgte indlånskonti for privatkunder.

På følgende transaktionskonti hæver vi renten til 0,25%:

Lønkonto
Basal indlånskonto
Basal Betalingskonto
Lønkonto – Garant
Budgetservice
Budgetkonto
Junior Konto
Ung Lønkonto


På Totalopsparing hæver vi renten til:

1,50% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
2,00% for indestående over 250.000 kroner.
På Totalopsparing garant – minimum 20.000 kroner i garantbevis – hæver vi renten til:

2,00% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
2,50% for indestående over 250.000 kroner.
På Junior Opsparing til børn mellem 0-13 år og på Ung Opsparing til unge mellem 14-26 år hæver vi renten til 1,50%.

På Børneopsparing hæver vi renten til 2,25%.

På Aldersopsparing, Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Indeksopsparing hæver vi renten til:

1,50% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
2,00% for indestående over 250.000 kroner.
På boligopsparinger uden bonus hæver vi renten til 1,50%.

På Aktiesparekonto hæver vi renten til 0,25%.
30. juni 2023
Pr. 30. juni 2023 hæver vi renten på Totalopsparing garant – minimum 20.000 kroner. i garantbevis til 1,75% for indestående over 250.000 kroner.
10. maj 2023
Pr. 10. maj 2023 hæver vi renten på udlån og kreditter med op til 0,85 procentpoint.

De berørte kunder vil få direkte besked.
30. april 2023
Pr. 30. april 2023 hæver sparekassen renten med op til 0,65 procentpoint på udvalgte indlånskonti for privat:

På en Totalopsparing hæver vi renten til:

0,75% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
1,25% for indestående over 250.000 kroner.
På Totalopsparing garant – minimum 20.000 kroner. i garantbevis – hæver vi renten til:

1,25% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
1,50% for indestående over 250.000 kroner.
På en Erhvervsopsparing hæver vi renten til:

0,75% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
1,25% for indestående over 250.000 kroner.
På Junior Opsparing til børn mellem 0-13 år og på Ung Opsparing til unge mellem 14-26 år hæver vi renten til 1,00%.

På en Børneopsparing hæver vi renten til 1,75%.

På Indeksopsparing hæver vi renten til 0,75%.

På Aldersopsparing, Ratepension og Kapitalpension hæver vi renten til:

0,75% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
1,00% for indestående mellem 250.000-500.000 kroner.
1,25% for indeståender over 500.000 kroner.

På boligopsparinger uden bonus hæver vi renten til 1,00%.
28. februar 2023
Pr. 28. februar 2023 forhøjer Frøs Sparekasse udlånsrenten for privat- og erhvervskunder med 0,50 procentpoint.

De berørte kunder vil få direkte besked.
10. februar 2023
Pr. 10. februar 2023 hæver sparekassen renten med op til 0,6 procentpoint på udvalgte indlånskonti for privatkunder:

På en Totalopsparing hæver vi renten til:
0,40% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
0,60% for indestående over 250.000 kroner.

På Totalopsparing garant – minimum 20.000 kroner. i garantbevis – hæver vi renten til:
0,75% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
1,00% for indestående over 250.000 kroner.

På Boligopsparing hæver vi renten til 0,40%.

På Junior Opsparing til børn mellem 0-13 år og på Ung Opsparing til unge mellem 14-26 år hæver vi renten til 0,60%.

På en Børneopsparing hæver vi renten til 1,25%.

På Selvpension og Indeksopsparing hæver vi renten til 0,50%

På Aldersopsparing, Ratepension og Kapitalpension hæver vi renten til:
0,50% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
0,75% for indestående mellem 250.000-500.000 kroner.
1,00% for indestående over 500.000 kroner.
2. januar 2023
Pr. 2. januar 2023 hæves den variable rentesats for udlån og kreditter med 0,60 procentpoint.

De berørte kunder vil få direkte besked.

2022
1. november 2022
Pr. 1. november 2022 hæves den variable rentesats for udlån og kreditter med 0,75 procentpoint for alle kunder. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,84 procentpoint.
15. oktober 2022
Den 15. oktober 2022 hæver vi renten på indlån på erhvervskonti med 0,50 procentpoint fra -0,50% til 0% og derved er det slut med negative renter på indlån for alle sparekassens kunder.

Fra den 15. oktober 2022 hæver vi ligeledes renten på udvalgte konti for privatkunder:

På Boligopsparing hæver vi renten til 0,25%.
På Pensionskonti hæver vi renten til 0,40%.
På Future opsparing til unge 18-27 år hæver vi renten til 0,40%.
På en Børneopsparing hæver vi renten til 0,75%.

På en Totalopsparing hæver vi renten til:
0,25% for indestående mellem 0- 250.000 kr.
0,40% for indestående over 250.000 kr.

På Totalopsparing garant – minimum 20.000 kr. i garantbevis – hæver vi renten til:
0,50% for indestående mellem 0- 250.000 kr.
0,75% for indestående over 250.000 kr.
1. september 2022 for indlån og 15. september 2022 for udlån
Med baggrund i Danmarks Nationalbanks seneste renteændring med plus 0,50 procentpoint ændrer Frøs Sparekasse ind- og udlånsrenten for privat- og erhvervskunder.

Indlån
Privatkunder og foreninger
Pr. 1. september 2022 ændres indlånsrenten fra minus 0,75% p.a. til 0,0% p.a. Renteændringen gælder for indestående over og under grænsen på 100.000 kr. Ændringen gælder også de konti, hvor der betales negativ rente af hele indeståendet.

Erhvervskunder
Pr. 1. september 2022 ændres indlånsrenten for danske kroner fra minus 0,75% p.a. til minus 0,5% p.a.

Sidste rentetilskrivning, der kan indeholde negativ rente, vil ske den 30. september 2022 for dit samlede indlån og den 30. december 2022 for kontant indestående på pensionskonti.

Udlån og kreditter
Pr. 15. september 2022 hæves den variable rentesats for udlån og kreditter med 0,50 procentpoint for alle kunder. Det svarer til en ændring i debitorrenten på op til 0,56 procentpoint.
For så vidt angår produkterne 0%-boliglån og 0%-grundkøbslån, forbliver renten 0% det første år.
15. august 2022
Sparekassen Kronjylland og derved Frøs Sparekasse ændrer pr. 15. august 2022 valutatillæg/-fradrag. De nye priser fremgår af prislisten.
1. juli 2022
Fra den 1. juli 2022 stiger prisen for loungebesøg udover de 10 inkluderede besøg fra 210 kr. til 215 på Platinum Mastercard.

2021
26. april
For privatkunder med NemKonto i sparekassen tilskrives der fra den 26. april 2021 en variabel rente på -0,75 % om året på indestående over 100.000 kr. på tværs af konti i sparekassen.

Følgende konti er undtaget:
Alle konti til børn under 18 år (inklusiv børneopsparing 18-21 år).
Boligopsparing.
Deponeringskonti*.
Indexkonti.
Særlige indlån i øvrigt.
*Dog beregnes der negativ rente af deponeringskonti der erstatter købesumsgarantier m.v.
26. maj
Konti hvor der er tilknyttet en plejeaftale:
Vi indfører en bundgrænse på konti, hvor der er tilknyttet formuepleje, depotpleje eller rådgivningsaftale, så kunder fra den 26. maj 2021 kan have op til 50.000 kr. stående til 0,0% p.a. i variabel rente. For beløb derover skal kunder betale -0,75 % p.a. i variabel rente.

Futurekonti:
Fra den 26. maj 2021 indfører vi ligeledes negativ rente på konti til unge mellem 18-27 år på -0,75% p.a. i variabel rente. Disse produkter tæller fremover med i den nye grænse på 100.000 kr. pr. kunde.

2020
21. januar
Prisen for kortbestilling på:

• Mastercard Debit ændres til 295,00 kr. For garanter med min. 20.000 kr. i garantikapital og kunder med følgende kontoformer: Eventyr, Money-Maker og Basal Indlånskonto er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Standard u/forsikring ændres til 295,00 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Guld ændres til 1.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 597,50 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale ændres prisen til 745,00 kr.

• Mastercard Platinum ændres til 2.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 1.097,50 kr. For kunder der har en Frøs DreamCardNet-aftale ændres prisen til 1.745,00 kr.

• Mastercard Business u/forsikring ændres til 295,00 kr.

• Mastercard Guld Business ændres til 1.195,00 kr.

• Mastercard Platinum Business ændres til 2.195,00 kr.

• Visa/dankort ændres til 295,00 kr. For Future kunder mellem 18-27 år og garanter med min. 20.000 kr. i garantkapital er prisen 0,00 kr.

• Visa/dankort, Frøs Dreamcard ændres til 295,00 kr. For garanter med min. 20.000 kr. i garantkapital og kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale er prisen 0,00 kr.

Andet:
Timesats prisen ændres til 1.000 kr. Prisen beregnes pr. påbegyndt ½-time.

For Dødsbohåndtering uden fast ejendom, pensionskonti eller gældsforpligtigelse til Frøs Sparekasse ændres prisen til 600,00 kr.

For Dødsbohåndtering med fast ejendom eller pensionskonti eller gældsforpligtigelse til Frøs Sparekasse ændres prisen til 1.200,00 kr.
1. februar
Administrationsgebyret på puljepension ændres for:

- Danske obligationer til 0,25% årligt

- Kontoinvest 10 til 0,60% årligt

- Kontoinvest 30 til 0,85% årligt.
21. februar
Prisen for det årlige kortholdergebyr på:

• Mastercard Debit ændres til 295,00 kr. For garanter med min. 20.000 kr. i garantikapital og kunder med følgende kontoformer: Eventyr eller Money-Maker er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Standard ændres til 295,00 kr. (ingen nye kort – gælder eksisterende til udløb).

• Mastercard Standard u/forsikring ændres til 295,00 kr. For kunder med DreamcardNet og Future kunder mellem 18-27 år er prisen 0,00 kr.

• Mastercard Guld ændres til 1.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 597,50 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale er prisen 745,00 kr.

• Mastercard Platinum ændres til 2.195,00 kr. For garanter med min. 20.000 i garantikapital gives 50% rabat og prisen ændres derved til 1.097,50 kr. For kunder med en Frøs DreamCardNet-aftale ændres prisen til 1.745,00 kr.

• Mastercard Busines u/forsikring ændres til 295,00 kr.

• Mastercard Business Standard ændres til 295,00 kr. (ingen nye kort – gælder eksisterende til udløb).

• Mastercard Guld business ændres til 1.195,00 kr.

• Mastercard Platinum business ændres til 2.195,00 kr.

• Visa/dankort ændres til 295,00 kr. For Future kunder mellem 18-27 år og garanter med min. 20.000 kr. garantkapital er prisen 0,00 kr.

• Visa/dankort, Dreamcard ændres prisen til 295,00 kr. For Future kunder mellem 18-27 år og garanter med min. 20.000 kr. garantkapital er prisen 0,00 kr.

Andet:

Prisen for PriorityPass - lounge besøg (kun MasterCard Platinum) ændres til 210,00 kr. ($30) pr. besøg. Bemærk at de 10 første besøg for kortholder/gæster pr. kalenderår koster 0,00 kr.

Kontogebyret for Frøs Lønkonto– 1 konto kunder eller ej elektronisk ændres til 50,00 kr. pr. måned.

Kundegebyret for Frøs Privat Basis ændres til 50,00 kr. pr. måned.

Gebyret for notering eller udfærdigelse af transport ved egne el. fremmede sager ændres til 1.000,00 kr.
1. marts
På pensionskonti forrentes kontant indestående over 50.000 kr. pr. pensionskonto med -0,75% om året. For pensionskonti under udbetaling er bundgrænsen 100.000 kr.
1. april
Privatkunder:
Kontant indestående over 250.000 kr. på tværs af konti forrentes med -0,75% om året. For kunder uden Nemkonto i Frøs Sparekasse forrentes kontant indestående fra kr. 0 med -0,75% om året.

Følgende konti er undtaget:
Børneopsparing, konfirmationsopsparing, Eventyrkonti, Moneymakerkonti og Futurekonti – alle konti til børn og unge under 18 år.
Deponeringskonti*
Guldrentekonti
Konti tilknyttet depot- eller formueplejeaftaler
Indexkonti
Boligopsparing
Særlige indlån i øvrigt

Foreningskunder:
For foreningskunder i sparekassen forrentes kontant indestående over 250.000 kr. med -0,75% om året.

*Dog beregnes der negativ rente af deponeringskonti der erstatter købesumsgarantier m.v.
18. december
Boligopsparing med bonus ændret, så der ved produkter oprettet efter denne dato ikke tilskrives bonusrente.
Future bonusopsparing er lukket for nyoprettelser.
Der indføres et nyt gebyr i forbindelse med oprettelse af en sagsgaranti for behandling af realkreditlån.

2019
1. januar
Gebyret for overførsel af depot til andet pengeinstitut ændres til 150 kr. pr. fondskode, min. 250 kr., maks. 750 kr.
1. februar
Gebyret for bestilling af Mastercard og kortholderafgift på Mastercard ændres til halv pris for garanter med minimum 20.000 kr. i garantkapital
Gebyret for låneomkostningen præmie til livsforsikring, v. lån fra 50.000 kr. er den årlige præmie v. dækning af 260.000 kr. ændres til 902 kr. årligt.
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 2,95-9,75%
Renten på Frøs Løn Kredit ændres til 2,95-14,25%
Renten på Billån ændres til 3,25-8,00%
Renten på Boliglån ændres til 2,95-7,50%
Renten på Andelsboliglån ændres til 2,85-3,95%
Renten på Frøs Reallån ændres til 3,95-5,95%
Renten på Frøs Boligkredit ændres til 1,95-3,60%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-7,00%
Renten på Frøs Futurelån ændres til 5,25-8,25%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 2,80-12,00%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-4,75%
30. april
Gebyret for Frøs privat basis ændres til 50 kr. pr. måned. Gebyret beregnes for kunder over 27 år med et forretningsomfang under 125.000 kr. Forretningsomfang defineres ved en sum af indlån, restgæld på udlån, træk på kreditfaciliteter, depotværdi samt restgæld på Totalkreditlån.
1. maj
Transaktionsgebyret ved et andet pengeinstituts returnering af uanbringelig ekstern overførsel i netbank, v. fx forkert reg. nr. ændres til 50 kr.
Gebyret for den manuelle serviceydelse: timesats pr. påbegyndt ½ time ændres til 800 kr.
6. maj
Renten på ungdomskonti - eventyr og Money Maker ændres til 0,00%
Renten på Frøs Future lønkonto ændres til 0,375%
Renten på børneopsparingskonto ved en saldo over 15.000 kr. ændres til 0,70%
1. august
Kontogebyret for lønkonto for 1 konto kunder ændres til 40 kr. hver måned.
Gebyret for vurdering af andelsboligforening ændres til 1.250 kr.
Gebyret for en delvis færdigmelding af lånesag ændres til 625 kr.
9. august
Renten på Frøs løn kredit ændres til 2,75-14,25%
Renten på boliglån ændres til 2,50-7,00%
Renten på andelsboliglån ændres til 2,95-5,95%
Renten på Frøs Reallån ændres til 3,00-4,95%
Renten på Frøs Boligkredit ændres til 1,95-3,95%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-5,95%
Renten på Frøs Futurelån ændres til 7,25-8,25%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 3,94-14,50%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-5,95%
Renten på billån ændres til 2,75-7,95%
29. november
Renten på Frøs Totalopsparingskonto ændres til 0,00%
Renten på Frøs Future løn konto ændres til 0,00%
Renten på børneopsparingskonto ændres til 0,00%
Renten på pensionskonto ændres til 0,00%
Renten på indeksopsparingskonto ændres til 0,00%

2018
2. januar
Den pålydende rente for boliglån ændres til 3,95-7,00%
Den pålydende rente for andelsboliglån ændres til 3,10-5,95%
Den pålydende rente for Frøs Reallån ændres til 3,50-7,00%
Den pålydende rente for Frøs boligkredit ændres til 1,95-3,75%
Den pålydende rente for 0% Frøs Boliglån ændres til 2,95-5,95%
Den pålydende rente for Frøs Privatlån ændres til 3,95-14,50%
12. marts
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard debit, Mastercard kredit standard uden forsikring, Mastercard for erhverv uden forsikring og Visa/dankort/Dreamcard ændres til 250 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard debit v. første kortbestilling i forbindelse med Frøs Basis Lønkonto ændres til 300 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard guld og Mastercard guld for erhverv ændres til 895 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard guld, hvis kunden har en dreamcard aftale ændres til 745 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard platinum og Mastercard platinum for erhverv ændres til 1.895 kr.
Gebyret ved kortbestilling af Mastercard platinum, hvis kunden har en dreamcard aftale ændres til 1.745 kr.
Tillæg til referencekurs ved brug af kort i EU-lande ændres til 1,50%
Tillæg til referencekurs ved brug af kort uden for EU ændres til 2,00%
Transaktionsgebyret til PriorityPass, efter de ti første gratis besøg er opbrugt, ændres til 190 kr.
Kortholderafgift for Mastercard Debit, Mastercard standard, Mastercard erhverv uden forsikring, Visa/dankort/Dreamcard ændres til 250 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard guld og Mastercard guld erhverv ændres til 895 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard guld v. en Frøs DreamCardNet-aftale ændres til 745 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard platinum og Mastercard platinum erhverv ændres til 1.895 kr.
Kortholderafgiften for Mastercard platinum v. en Frøs DreamCardNet-aftale ændres til 1.745 kr.
Kontogebyret for Budgetservice i system ændres til 1.000 kr.
Periodiseringsmeddelelse for serviceaftale ændres til 1.000 kr.
Et bevilget overtræk for private ændres til 500 kr.
Garanti for restkøbesum v. lånesag, ny, ombygnings- og tillægslån ændres til 3.500 kr.
Gebyret for behandling af lånesag ændres til 4.000 kr.
Lånesagsgebyret for Totalkredit lån med tilvalg af afdragsfrihed ændres til 2.500 kr.
Lånesagsgebyret for Totalkredit lån med fravalg af afdragsfrihed ændres til 750 kr.
Lånesagsgebyretfor Totalkredit lån, hvor løbetiden kan ændres, ændres til 750 kr.
Stiftelsesprovision ved byggekredit ændres til 0,5% min. 2.000 kr., maks. 25.000 kr.
Ekspeditionsgebyret ved andelsboliglån, boligkøberlån og 0%boliglån ændres til 1.000 kr. når der samtidig opgøres boligsparing
1. maj
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 8,75-9,75%
Renten på Frøs løn kredit ændres til 2,75-14,25%
Renten på billån ændres til 2,95-8,75%
Renten på boliglån ændres til 3,95-7,50%
Renten på andelsboliglån ændres til 3,95-7,50%
Renten på Frøs Reallån ændres til 3,25-9,25%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 2,65-4,45%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 2,95-4,95%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 4,00-14,50%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-3,95%
1. august
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 3,75-9,25%
Renten på Frøs løn kredit ændres til 2,50-9,95%
Renten på billån ændres til 2,75-7,75%
Renten på andelsboliglån ændres til 3,45-5,95%
Renten på Frøs Reallån ændres til 2,00-5,95%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 1,95-4,00%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-5,95%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 3,95-14,50%
1. november
Renten på Frøs DreamCard -/ Net kredit ændres til 2,75-9,75%
Renten på Frøs løn kredit ændres til 3,50-14,25%
Renten på billån ændres til 3,00-9,00%
Renten på andelsboliglån ændres til 2,95-6,75%
Renten på Frøs Reallån ændres til 2,00-9,25%
Renten på Frøs boligkredit ændres til 1,55-4,00%
Renten på 0% Frøs Boliglån ændres til 3,95-4,95%
Renten på Frøs Privatlån ændres til 5,00-14,50%
Renten på Frøs Byggekredit ændres til 2,95-7,75%
30. november
Transaktionsgebyret for værdipapirer v. handel i netbank opgjort pr. fondskode ændres til 18 kr.
Transaktionsgebyret for værdipapirer v. sparekassen opgjort pr. fondskode ændres til 18 kr.
Depotgebyret for overførsel af udenlandske værdipapirer til andet pengeinstitut, ændres til 500 kr. pr. fondskode.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – seneste ændringer