Værdipapirer

Gældende pr. 15. november 2022GEBYRMIN.FREKVENS
FORMUEPLEJE
Porteføljepleje pr. depot ≤ 5 mio. kr.0,375%3.750 kr. Årligt i december
Porteføljepleje pr. depot ≤ 10 mio. kr.0,3125%Årligt i december
Porteføljepleje pr. depot >10 mio. kr.0,25%Årligt i december
DEPOTPLEJE
Porteføljepleje pr. depot0,25%400 kr. Årligt i maj
RÅDGIVNINGSAFTALE
Porteføljepleje pr. depot0,25%400 kr. Årligt i maj
PULJER - KONTOINVEST
Administrationsgebyr:
- Kontoinvest Rente0,30%175 kr. Årligt i januar
- Kontoinvest Danske Aktier1,25%175 kr. Årligt i januar
- Kontoinvest 100,60%175 kr. Årligt i januar
- Kontoinvest 300,85%175 kr. Årligt i januar
- Kontoinvest 551,00%175 kr. Årligt i januar
- Kontoinvest 751,00%175 kr. Årligt i januar
Deludbetaling400 kr. Straks
Opgørelse, ophør el.
overførsel til andet pengeinstitut
650 kr. Straks
INVESTERINGSKONTO FRI
Administrationsgebyr ekskl. omkostninger til Sparinvest:
- Mix Minimum0,60%175 kr. Årligt i januar
- Mix Lav0,60%175 kr. Årligt i januar
- Mix Mellem0,60%175 kr. Årligt i januar
- Mix Høj0,60%175 kr. Årligt i januar
- Mix Maksimum0,60%175 kr. Årligt i januar
- Mix Aktier0,60%175 kr. Årligt i januar
- Danske Aktier0,60%175 kr. Årligt i januar

Gældende pr. 1. maj 2023KURTAGEMINMAKSFREKVENS
HANDLER I NETBANK/MOBILBANK
Danske aktier - alle handler0,15%35 kr.Straks
Danske obligationer - alle handler0,10%50 kr.Straks
Nordiske aktier0,20%75 kr.Straks
Europa og USA, aktier***0,35%175 kr.Straks
Øvrige udland, aktier***0,50%200 kr.Straks
Udenlandske obligationer - alle handler0,25%500 kr.Straks
Investeringsforeninger* - danske obligationer0,10%35 kr.Straks
Investeringsforeninger* - udenlandske obligationer0,15%35 kr.Straks
Øvrige investeringsforeninger0,15%35 kr.Straks
HANDLER VIA SPAREKASSEN
Transaktionsgebyr til Værdipapircentralen
køb/salg pr. fondskode
18 kr.
(gebyr)
Straks
Danske aktie - og tegningsretter1,00%75 kr.Straks
Danske aktier ≤ 100.000 kr.0,75%175 kr.500 kr.Straks
Danske aktier >100.000 kr.0,50%Straks
Unoterede danske aktier1,00%500 kr.Straks
Danske obligationer0,15%175 kr.Straks
Kursskæring enkeltobligationer0,20Straks
Udenlandske obligationer - alle handler0,25%500 kr.Straks
Udenlandske aktie- og tegningsretter1,50%250 kr.Straks
Nordiske aktier < 100.000 kr.0,75%175 kr.500 kr.Straks
Nordiske aktier > 100.000 kr.0,50%Straks
Europa og USA, aktier < 250.000 kr.***1,00%250 kr.1.875 kr.Straks
Europa og USA, aktier > 250.000 kr.***0,75%Straks
Øvrige markeder, aktier < 250.000 kr.***1,00%250 kr.1.875 kr.Straks
Øvrige markeder, aktier > 250.000 kr.***0,75%Straks
Investeringsforeninger*, danske obligationer0,15%175 kr.Straks
Investeringsforeninger*, udenlandske obligationer 0,25%175 kr.Straks
Øvrige investeringsforeninger < 100.000 kr.0,75%175 kr.500 kr.Straks
Øvrige investeringsforeninger > 100.000 kr.0,50%Straks
Værdipapirfonden Frøs - Forsigtig**0,25%Straks
Værdipapirfonden Frøs - Moderat**0,35%Straks
Værdipapirfonden Frøs - Aggressiv**0,50%Straks
Værdipapirfonden Frøs - ESG**0,50%Straks
* BankInvest, Sparinvest, Sydinvest
** Kun for kunder i plejeordninger.
*** Priser er inkl. udenlandske omkostninger bortset fra evt. børsgebyr og skat.

Gældende pr. 1. marts 2021GEBYRMINMAKS FREKVENS
MEDDELELSER
Momsfri ændringsmeddelelse10 kr. Straks
Meddelelse om obligationsrenter,
tegningsindbydelse, ændringsmeddelse
og udtræksmeddelelse
12,50 kr. Straks
Depotopgørelse, depotfortegnelse og gebyrnota16,25 kr. Straks
ØVRIGE
Gebyr pr. fondskode div. effekter31,25 kr.Straks
Gebyr for frigivelse af penge/papir ved 3. partshandel2.000 kr. Straks
Depotgebyr udenlandske værdipapirer < 1.000.0000,375%250 kr. 3.750 kr. Straks
Depotgebyr udenlandske værdipapirer > 1.000.0000,25%250 kr. 24.999,99 kr. Straks
Gebyr værdipapircentralen pr. fondskode22,50 kr. Straks
Depotgebyr46,88 kr. Halvårligt
Oprettelse af geninvesteringsaftale i
Værdipapircentralen pr. fondskode
175 kr. Straks
Overførsel af depot til andet pengeinstitut,
opgjort pr. fondskode
150 kr.250 kr. 750 kr. Straks
Overførsel af udenlandske værdipapirer
til andet pengeinstitut, opgjort pr. fondskode
500 kr.Straks
Opgørelse af pension i depot - pr. fondskode150 kr. 250 kr. 750 kr. Straks
Registrering af rettighed til at deltage på generalforsamling i et udenlandsk selskab omfattet af aktionærrettighedsdirektivet*500 kr. Straks
*Udlæg til depotbanker for registreringen beregnes udover de anførte priser

Gældende pr.
10. oktober 2023
NOMINEL ÅRLIG RENTE*RENTEN TILSKRIVESSÆRLIGE VILKÅR
Aktiesparekonto0,25%Årlig i decemberMaks én Aktiesparekonto
pr. person på tværs
af pengeinstitutter.
Maks indskud jf.
gældende lovgivning.
* Nominel årlig er det samme som den årlige rente inkl. renters renter. Med mindre andet er angivet er alle rentesatser er variable.

Skal vi tage en snak?

Find din afdeling her

Kristina MulvadPriser – værdipapirer