Finansiering af andelsbolig:

Andelsboligkredit eller andelsboliglån

Det skal du vide, når du køber en andelsbolig

Først og fremmest skal du vide, at køb af andelsbolig ikke er køb af fast ejendom. Det er køb af en brugsret til en bestemt bolig. Så uanset hvor meget der betales af på andelsboligforeningens gæld, kommer du aldrig til at eje den pågældende bolig.

Da det ikke er fast ejendom, man køber, udarbejdes der ikke tilstandsrapport m.v., og det er ikke muligt at tegne en ejerskifteforsikring. I stedet udarbejdes en vedligeholdelsesplan, som indikerer hvilke udgifter, der budgetteres med i fremtiden.

Svært at sammenligne prisen på andelsboliger

Ved køb af en andelsbolig, kan man ikke lige sammenligne m2-prisen på to forskellige andele. Det er meget teknisk, men herunder vil vi prøve at forklare hvorfor.

Prisen på en andelsbolig består af to dele; prisen på selve andelsbeviset og en månedlig boligydelse.

Du køber som nævnt et andelsbevis; den førnævnte brugsret til boligen. Den pris, du giver for andelsbeviset, kan maksimalt udgøre den pågældende andelsboligs forholdsmæssige andel af formuen i andelsboligforeningen. Der er altså her tale om en maksimalpris (plus forbedringer på den enkelte andel) og ikke nødvendigvis et reelt billede på markedsværdien.

Formuen eller egenkapitalen i andelsboligforeningen fastsættes på baggrund af en værdiansættelse af foreningen.

Værdiansættelsen kan ske efter tre principper:

  1. offentlig vurdering – udfases
  2. oprindelig anskaffelsessum
  3. valuarvurdering.

Foreninger kan vælger det princip, som giver den højeste vurdering. Med andre ord så er prisen på andelen ikke nødvendigvis prissat ud fra markedsvilkår, men et udtryk for, hvad den maksimalt må handles til.

Den anden grund til at man ikke bare kan sammenligne m2-prisen, er den månedlig boligydelse, som følger med. Denne ydelse dækker udgifter til ejendommens drift, det vil sige ydelse på foreningens lån, ejendomsforsikring, grundskyld og vedligeholdelse. Denne ydelse kan naturligvis ændre sig, hvis udgifterne i foreningen ændrer sig. Har foreningen f.eks. optaget variabelt forrentede lån eller lån med afdragsfrihed, risikerer du, at din husleje stiger, hvis renten stiger, eller når afdragsfriheden udløber.

Andelsboliglån til en attraktiv rente

I Frøs Sparekasse kan vi tilbyde dig et andelsboliglån med attraktiv rente. Oveni det er din personlige rådgiver med hele vejen fra start til slut.

Et andelsboliglån er et banklån med en variabel rente. Lånet kan løbe i op til 20 år med mulighed for op til 30 år.

Du finder prisen på et andelsboliglån lige her

FAKTA

Tilbagebetaling over maks. 30 år
Op til 95% belåning
Variabel rente
Vi tager sikkerhed via et ejerpantebrev i din ejendom, og foretager altid en kreditvurdering
Lånet er et tilbud til eksisterende og nye privatkunder i forbindelse med køb af andelsbolig
Du skal være være helkunde

Andelsboligkredit

En andelsboligkredit er til dig der vil købe en andelsbolig med en ekstra fleksibel finansiering.

Du finder prisen på et andelsboligkredit lige her

FAKTA

Mulighed for 10 års afdragsfrihed
Tilbagebetaling over maks. 30 år
Op til 80% belåning
Variabel rente
Vi tager sikkerhed via et ejerpantebrev i din ejendom, og foretager altid en kreditvurdering
Lånet er et tilbud til eksisterende og nye privatkunder i forbindelse med køb af andelsbolig
Du skal være være helkunde

Hvad skal du være opmærksom på, når du køber en andelsbolig?

Vil du gerne købe en andelsbolig, så anbefaler vi, at du får kyndig rådgivning, inden du sætter din underskrift. Her anbefaler vi både juridisk og økonomisk rådgivning. Der er nemlig rigtig mange ting, du som køber skal være opmærksom på for eksempel:

  • Hvordan hæfter jeg? I de fleste tilfælde hæftes der med dit indskud dvs. prisen på andelsboligen, men der findes foreninger, hvor man hæfter solidarisk for hele foreningens gæld. Andelsboligloven indeholder ikke regler om andelshavernes hæftelse over for foreningens kreditorer, men i andelsboligforeningens vedtægter kan du se, hvordan du hæfter.
  • Hvordan er gælden i foreningen sammensat. Er det variabel eller fast rente og med eller uden afdrag?
  • Renteinstrumenter – er der indgået renteswap og med hvilken konsekvens?
  • Hvordan er økonomien i foreningen, er der driftsmæssigt overskud eller underskud og hvordan er likviditeten?
  • Består foreningen kun af private andele eller er foreningen f.eks. afhængig af erhvervsmæssige lejeindtægter?
  • Er der forhold i vedtægterne, som ikke matcher dine behov f.eks. mulighed for at fremleje den, holde dyr o.l.?
  • Er der på de seneste generalforsamlinger vedtaget noget, som kan få betydning for fremtidig boligydelse f.eks. større forbedringer?

Spørg os når der skal handles

Hvilke rådgivere kan du gøre brug af?
Med kyndig rådgivning fra din rådgiver i Frøs Sparekasse og din advokat, kan du sagtens købe en god andelsbolig.

Du er omfattet af samme beskyttelse omkring fortrydelsesfrist på en andelsbolig som ved en ejerbolig. Det vil sige seks hverdages fortrydelsesret mod betaling af 1 % af købesummens pris til sælger.

Der er mange gode og sunde andelsboligforeninger – og med den gode rådgivning er det i et velovervejet køb i en sund forening.

Måske du allerede har fundet en andelsbolig?

Så ved vi, at det skal gå stærkt – udfyld formularen og få et svar indenfor 24 timer.

Kontaktformular bolig
Er du kunde i Frøs Sparekasse?

Når du giver Frøs Sparekasse dine oplysninger, accepterer du samtidig sparekassens almindelige forretningsbetingelser samt at sparekassen må ringe til dig og fortælle om produkter, som vi synes passer til dine behov. Dine kontaktoplysninger gemmer vi så længe, du er kunde i Frøs Sparekasse og i løbende plus fem år efter at kundeforholdet er ophørt.

Lad os få en rigtig
god snak om dit kommende projekt

Find din afdeling her

Kristina MulvadAndelsboliglån