Beregn din friværdi

Lån billigt i boligens friværdi

Er der friværdi i din bolig, så kan der være mulighed for at låne billigt – men hvad er din friværdi? Brug vores smarte beregner.

Kontakt os

Friværdien er den værdi, din bolig bliver vurderet til, fratrukket gælden i ejendommen. Indtast dine oplysninger og beregn din friværdi.

Beregningen er baseret på gennemsnitlige prisstigninger i det pågældende område og er derfor kun vejledende. Kontakt din rådgiver for en præcis beregning

I samarbejde med

Udfyld feltet
Udfyld feltet
Udfyld feltet
Din friværdi
Boligens værdi
Der er desværre ikke datagrundlag nok til at beregne ud fra valgte ejendomstype og postnummer.

Forbehold og vilkår for beregnere

Generelt
Beregningerne bygger på simplificerede forudsætninger, og resultatet er derfor alene vejledende og uden forpligtelse og ansvar for Totalkredit og det låneformidlende pengeinstitut. Totalkredit er ikke forpligtet til tilbyde et lån med de nævnte forudsætninger
Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger og beregninger.
Beregningerne kan ikke opfattes som lånetilbud. Kontakt dit lokale pengeinstitut, hvis du ønsker et konkret lånetilbud.

Du kan læse om de forskellige låntyper på www.totalkredit.dk

Omkostninger mv.
Den oplyste bidragssats er vejledende. Ved endelig låneudmåling bliver satsen beregnet med udgangspunkt i lånets faktiske sikkerhedsmæssige placering i ejendommen.

Omkostninger ved optagelse er medfinansieret i beregningerne og der er medtaget omkostninger til variabel og fast tinglysningsafgift.

Alle de medtagne omkostninger er anslåede og vil derfor kunne afvige fra et konkret låntilbud.

Beskatning
Der er anvendt gældende skattesats for indeværende år for en gennemsnitskommune. Skattesatsen er inkl. skat til stat, kommune og kirke samt sundhedsbidrag. Hvor der ikke er oplyst bopælskommune, er der anvendt en gennemsnitlig sats.
Hvis beregningen omfatter indfrielse af eksisterende lån, og der er anvendt straksindfrielse som indfrielsesmetode, er skatteværdien af differencerenten ikke indregnet.

Ved indfrielse af kontantlån før lånets udløb er der som udgangspunkt skattepligt af en eventuel opnået kursgevinst ved indfrielsen. Der gælder særlige undtagelser for denne regel ved indfrielse i forbindelse med ejerskifte. Skat af eventuel kursgevinst ved indfrielse af kontantlån er ikke taget med i beregningerne.

Særligt om ”friværdiberegner”
Beregningen er baseret på gennemsnitlige prisstigninger-/fald i det pågældende område og er derfor kun vejledende. Den endelig belåningsværdi fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af ejendommen.

 

Kontakt

Hjælp til at beregne din friværdi?

Kontakt os og hør mere.

Kontakt os
Book et møde

Lad os få en

rigtig god snak

Find din afdeling her

Henrik Matthesenhvad-er-din-frivaerdi