Beregn hvad du kan købe for

Brug vores boligberegner til at beregne hvad du kan købe for.

Resultatet er vejledende og vi anbefaler altid, at du også tager en snak med din rådgiver og får lavet et boligkøberbevis – læs mere om det her.

Kontakt en rådgiver

Hvor meget du kan købe bolig for?

Beregningen er vejledende og giver et overslag på, hvad du ca. kan købe bolig for.

Kontakt din rådgiver for en præcis beregning.

I samarbejde med

Her kan du vælge mellem husstandens indkomst pr. måned eller pr. år. før skat
Udfyld venligst feltet
1
2
Beregn
Du kan ca. købe for: Beregningen er vejledende og giver et overslag på, hvad du ca. kan købe bolig for. Kontakt din rådgiver for en præcis beregning.
Anslået kontant udbetaling Udbetaling ved boligkøbet skal som udgangspunkt udgøre min. 5 % af boligens pris.
Der kan ikke regnes på indtastede oplysninger. Kontakt venligs din rådgiver for at høre nærmere om dine muligheder.

Forbehold og vilkår for beregnere

Generelt

Beregningerne bygger på simplificerede forudsætninger, og resultatet er derfor alene vejledende og uden forpligtelse og ansvar for Totalkredit og det låneformidlende pengeinstitut. Totalkredit er ikke forpligtet til tilbyde et lån med de nævnte forudsætninger
Totalkredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger og beregninger.
Beregningerne kan ikke opfattes som lånetilbud. Kontakt dit lokale pengeinstitut, hvis du ønsker et konkret lånetilbud.

Du kan læse om de forskellige låntyper på www.totalkredit.dk

Omkostninger mv.
Den oplyste bidragssats er vejledende. Ved endelig låneudmåling bliver satsen beregnet med udgangspunkt i lånets faktiske sikkerhedsmæssige placering i ejendommen.

Omkostninger ved optagelse er medfinansieret i beregningerne og der er medtaget omkostninger til variabel og fast tinglysningsafgift.

Alle de medtagne omkostninger er anslåede og vil derfor kunne afvige fra et konkret låntilbud.

Beskatning
Der er anvendt gældende skattesats for indeværende år for en gennemsnitskommune. Skattesatsen er inkl. skat til stat, kommune og kirke samt sundhedsbidrag. Hvor der ikke er oplyst bopælskommune, er der anvendt en gennemsnitlig sats.
Hvis beregningen omfatter indfrielse af eksisterende lån, og der er anvendt straksindfrielse som indfrielsesmetode, er skatteværdien af differencerenten ikke indregnet.

Ved indfrielse af kontantlån før lånets udløb er der som udgangspunkt skattepligt af en eventuel opnået kursgevinst ved indfrielsen. Der gælder særlige undtagelser for denne regel ved indfrielse i forbindelse med ejerskifte. Skat af eventuel kursgevinst ved indfrielse af kontantlån er ikke taget med i beregningerne.

Særlig om ”hvad har du råd til?
Beregningen er vejledende og er ikke tilsagn om lån til køb af bolig.

Den endelige vurdering af hvor meget du kan købe for afhænger bl.a. af, hvor mange personer der er i husstanden, budgetforhold, og sammensætningen af din økonomi. Du kan kontakte dit lokale pengeinstitut, for individuel rådgivning om boligkøb.

 

Kontakt

Hjælp til din boligberegning?

Vi kan også hjælpe med et boligkøberbevis.

Klik her

Lad os få en

rigtig god snak

Find din afdeling her

Henrik Matthesenhvad-kan-jeg-koebe-for