Værdipapirfonden Frøs Aggressiv

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne, og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge på de globale aktiemarkeder uden du behøver have kendskab til de enkelte selskaber, holdninger til vækstmarkeder, politiske forhold osv.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonden Frøs, fejlberegning af indre værdi i henhold til lov om investeringsforeninger mv. § 75, stk. 1

Syd Fund Management A/S har konstateret en fejl, som var større end 0,5% af indre værdi, ved beregningen af indre værdi i nedenstående afdeling i perioden fra og med 10.02.2023 til og med 17.02.2023 kl. 10:30.

 

Investorer, som har handlet beviser i den nævnte periode, er blevet berigtiget.

Værdipapirfonden Frøs Aggressiv – April 2023

Afdelingens afkast blev 0,10% mod 0,36% for fondens benchmark.

Forårets begyndelse har været præget af både velkendte og nye udfordringer på finansmarkederne. Inflationen er fortsat alt for høj, den geopolitiske situation er usikker, og der har været bankkrak på begge sider af Atlanten. Der har dog også været vigtige lyspunkter i form af en stærkere end forventet økonomi og et robust arbejdsmarked.

Obligationer:

Fondens samlede beholdning af obligationer gav i april et afkast på 0,42%. Bedste investering var i Emerging Markets via BankInvest, der genererede et afkast på 0,76%. Det var i det hele taget en fornuftig måned med positive afkast hele vejen rundt i segmenterne.

Aktier:

Måneden har været præget af stor rotation på aktiemarkedet. Finansaktierne er i bankuroens kølvand blevet frasolgt, og investorerne har i stedet søgt mod bl.a. teknologiaktier. Dette betyder at vores benchmark, har klaret det lidt bedre end os. Da de har en større beholdning af tech aktierne end vi har.

Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på -0,4%. Høreapparatselskabet Demant klarede sig i særklasse bedst med en markant fremgang på 20,48%. Selskabet har udvist en stærk performance siden årsskiftet og er senest blevet boostet af, at finanshuset Morgan Stanley har fjernet sin undervægt og øget sit kursmål på aktien. Bundskraber i aktieporteføljen blev L&G Cyber Sec Accum Shs USD med et kurstab på -8,50%.

Seneste handler/omlægninger: Der har ikke været handler/omlægninger i fonden i april.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 100%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 2,01%
Indirekte handelsomkostninger 0,11%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 3
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 4 år

Lad os tage en snak
om dine investeringer

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde Aggressiv