Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonden Frøs Forsigtig – juli

 

Afdelingens afkast i juni blev 0,36% mod 0,38% i afdelingens benchmark.

Obligationer:
Det danske konverterbare realkreditmarked gjorde en flot figur i juli og var medvirkende til afdelingens positive afkast.

Afdelingens eksponering mod højrentelandeobligationer i enten hård valuta (USD) eller i lokal valuta bidrog samlet set med et mindre positivt afkast i juli. Det samme gør sig gældende for eksponering mod BankInvest Korte High Yield obligationer med afkast på 0,13%.

Aktier:
Afdelingens aktieandel primært investeret i value-aktier samt højt udbytte aktier bidrog samlet med et mindre positivt afkast. Det faldende lange globale renteniveau betød at valueaktier mistede lidt terræn i juli, men eksponeringen mod BankInvest Højt Udbytte Aktier gav pote med afkast på 2,92%.

Handler/omlægninger:
Vi har øget eksponeringen mod det danske konverterbare realkreditmarked.

 

 

 

 

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 0,81%
Indirekte handelsomkostninger 0,03%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 3
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde Forsigtig