Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonden Frøs Forsigtig – juli 2022

Afdelingens afkast blev 2,29% mod 2,46% for fondens benchmark.

Obligationer: Fondens samlede beholdning af obligationer gav i juli et afkast på 2,63%.

Aktier: Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på 3,20%.

Bedste papir var Gjensidige der steg 5,89% i juli, mens vores DLR kreditobligation præsterede dårligst med -0,37%.

Handler/omlægninger: Der har ikke været foretaget handler eller omlægninger i fonden i juli.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 0,81%
Indirekte handelsomkostninger 0,03%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 3
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde Forsigtig