Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonden Frøs Forsigtig – februar 2023

Afdelingens afkast blev -0,73% mod -0,97% for fondens benchmark.

Bedste papir var BankInvest Højt Udbytte Aktier der steg 0,81%, mens Nykredit obligationen til 2053 klarede sig dårligst og faldt med -2,96%.

Obligationer:

Fondens samlede beholdning af obligationer gav i februar et afkast på -0,90%.

Aktier:

Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på 0,78%.

Seneste handler/omlægninger: Der har ikke været handler/omlægninger i fonden i februar.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 0,81%
Indirekte handelsomkostninger 0,03%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 2
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde Forsigtig