Værdipapirfonden Frøs Moderat

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonden Frøs Moderat – April 2023

Afdelingens afkast blev -0,08% mod 0,55% for fondens benchmark.

Forårets begyndelse har været præget af både velkendte og nye udfordringer på finansmarkederne. Inflationen er fortsat alt for høj, den geopolitiske situation er usikker, og der har været bankkrak på begge sider af Atlanten. Der har dog også været vigtige lyspunkter i form af en stærkere end forventet økonomi og et robust arbejdsmarked.

Obligationer:

Fondens samlede beholdning af obligationer gav i april et afkast på 0,06%.

Bedste papir var Accunia INV CLO Inv Grade, der genererede et afkast på 1,81%. I bunden af afkasttabellen leverede Norsk Hydro 23 FRN månedens største negative afkast på -2,78%.

Aktier:

Måneden har været forholdsvis stille på aktiemarkedet, hvor inflationen har vist sig at være sværere at få bugt med end først antaget. I april har vi også fået skudt gang i regnskabssæsonen for 1. kvartal.

Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på 1,05%. Høreapparatselskabet Demant klarede sig i særklasse bedst med en markant fremgang på 20,48%. Selskabet har udvist en stærk performance siden årsskiftet og er senest blevet boostet af, at finanshuset Morgan Stanley har fjernet sin undervægt og øget sit kursmål på aktien. Bundskraber i aktieporteføljen blev L&G Cyber Sec Accum Shs USD med et kurstab på -8,50%.

Alternativer: I april måned har vores beholdning af BI Erhvervsejendomme A/S leverede et negativt afkast på -5,31%.

Seneste handler/omlægninger: Seneste handler/omlægninger: Der har ikke været handler/omlægninger i fonden i april.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 50%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,52%
Indirekte handelsomkostninger 0,06%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 3
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Skal vi tage en god snak
om dine muligheder?

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde Moderat