Værdipapirfonden Frøs Moderat

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonde Frøs Moderat – juli

Fonden gav i april et afkast på 0,74% mod 0,86% i afdelingens benchmark.

Obligationer:
De konverterbare danske realkreditobligationer nød godt af den faldende rente samt ny investorinteresse i løbet af juli. Danske konverterbare obligationer outperformede således varighedsækvivalente danske statsobligationer.

Afdelingens eksponering mod højrentelandeobligationer i enten hård valuta (USD) eller i lokal valuta bidrog samlet set med et mindre positivt afkast i juli. Det samme gør sig gældende for eksponering mod BankInvest Korte High Yield obligationer med afkast på 0,13%.

Aktier:
Afdelingens aktietilt mod value-segment kostede lidt på afkastet i juli relativt til benchmark. En faldende rente i løbet af juli betød at value segmentet tabte lidt terræn.

Afdelingens investering i enkelt aktier som eksempelvis Novo Nordisk og Demant gav flotte afkast på henholdsvis omkring 10% og 9%.

Alternativer:
Fondens eksponering mod erhvervsejendomme gav et mindre negativt afkast på -0,03% i juli.

Handler/omlægninger:
Vi har øget eksponeringen mod det danske konverterbare realkreditmarked.

 

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 50%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,52%
Indirekte handelsomkostninger 0,06%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 4
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Skal vi tage en god snak
om dine muligheder?

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde Moderat