Værdipapirfonden Frøs Moderat

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Værdipapirfonden Frøs Moderat – december 2022

Afdelingens afkast blev -2,01% mod -2,23% for fondens benchmark.

Julefreden var længe om at sænke sig på finansmarkederne, hvor der var gang i renteforhøjelserne helt frem mod årsskiftet. Både FED, ECB og den danske nationalbank valgte således på årets sidste dage at hæve renterne med 0,5 procentpoint. I lyset af de relativt svage nøgletal i december har centralbankerne nedjusteret deres vækstskøn for 2023, men ingen af de to store centralbanker lægger op til, at styringsrenterne vil blive sænket foreløbig. 2022 sluttede dermed med stigende renter på obligationer og faldende aktiemarkeder.

Obligationer:

Fondens samlede beholdning af obligationer gav i december et afkast på -0,91%.

Bedste papir var Accunia, der genererede et afkast på 1,76%, mens en af vores Nykredit realkreditobligationer leverede det største negative afkast på -3,78%. Det var i det hele taget en negativ måned for investering i realkreditobligationer med fald hele vejen rundt i denne del af porteføljen. Lyspunkter kunne findes i EM-eksponeringen, men generelt var årets afslutning præget af negativ stemning i de fleste segmenter.

Aktier:

Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på -4,03%. Chr. Hansen Holding klarede sig i særklasse bedst med en markant fremgang på 14,45%. Aktien steg massivt på nyheden om fusionen med Novozymes. Bundskraber i aktieporteføljen blev vores investering i IT-sikkerhed via L&G Cyber Security med et kurstab på 9,09%.

Handler/omlægninger: Der har ikke været foretaget handler eller omlægninger i fonden i december.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 50%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,52%
Indirekte handelsomkostninger 0,06%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 4
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Skal vi tage en god snak
om dine muligheder?

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde Moderat