Værdipapirfonden Frøs Moderat

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Via denne fond opnår du bred tilgang til aktiemarkederne og sparekassen sikrer god spredning af investeringerne, så risikoen løbende overvåges og justeres i henhold til sparekassens aktuelle anbefalinger.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

BEMÆRK
Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag

17. juni 2022

Som følge af markante rentestigninger og den deraf følgende usikkerhed er forskellen mellem købs- og salgspriser på mange obligationsudstedelser øget. Det gælder specielt for virksomhedsobligationer og danske realkreditobligationer. Som konsekvens heraf forhøjer vi midlertidigt følgende maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag:

ANDELSKASSEISINEMISSIONS-
TILLÆG FØR
ÆNDRINGEMISSIONS-
TILLÆG EFTER
EMISSIONS-
TILLÆG EFTER
ÆNDRINGINDLØSNINGS-
FRADRAG EFTER
ForsigtigDK00608535050,26%0,22%0,48%0,26%0,22%0,48%
ModeratDK00608536950,34%0,13%0,47%0,34%0,13%0,47%

Værdipapirfonden Frøs Moderat – Maj 2022

Afdelingens afkast blev -1,18% mod -0,80% for afdelingens benchmark.

Accunia bidrog med det største minus for måneden på -5,11%, og i den positive ende gav ISS et positivt afkast på 6,82%.

Obligationer: Fondens samlede beholdning af obligationer gav et afkast på -0,87%.

Aktier: Fondens samlede beholdning af aktier gav et afkast på -1,59%.

Handler/omlægninger: Der har ikke været foretaget handler eller omlægninger i fonden i maj.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 50%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,52%
Indirekte handelsomkostninger 0,06%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 4
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 3 år

Skal vi tage en god snak
om dine muligheder?

Find din afdeling her

Kristina MulvadFrøs Fonde Moderat