Markedskommentarer

Herunder kan du læse de seneste markedskommentarer fra vores investeringseksperter.

Markedskommentar 

12. oktober 2021:

Hvis man bare kigger på niveauerne henholdsvis primo og ultimo kvartalet, så er der kun meget små udsving. Når man dykker lidt ned i tallene, viser det sig dog, at der har været ganske store udsving.

I den første halvdel af perioden fortsatte rentefaldet fra 2. kvartal. Det resulterede samtidig i positive aktiemarkeder, især trukket af vækstaktierne. Der var fortsat udsigt til solid økonomisk vækst, og renterne blev holdt nede af verdens store centralbanker, som lovede lempelige vilkår i meget lang tid fremover.

I sidste halvdel af august vendte stemningen. Udbredt mangel på mange varer og forsat enorm efterspørgsel har betydet stigende priser rigtigt mange stedet. Blandt andet er mange råvarer og fragt nu flere gange dyrere, end de var under nedlukningerne. Samtidig oplever mange virksomheder, at de har svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

I løbet af kort tid blev for høj inflation derfor et tema for de finansielle markeder. De store centralbanker holder fast i en antagelse om, at de høje inflationsniveauer vi ser nu, er midlertidige. De skyldes ikke et underliggende skifte i de økonomiske strukturer, men er et resultat af det voldsomme skifte, vi så fra en global nedlukning til en global optimisme fodret at store opsparinger og ekstrem lempelig finans- og pengepolitik på globalt plan. I markedet er der dog en tiltagende nervøsitet for, at inflationen bider sig fast og bliver noget, vi efter mange års fravær, igen skal til at forholde os til.

Den tiltagende frygt har sendt renterne i vejret igen, og aktiemarkederne har reageret med fald. Igen har vækstaktierne været i førersædet, men nu med de største fald. Et marked som det danske har haft en rigtig skidt september måned.

De store centralbanker har endnu ikke ændret i den førte politik, men anført af FED i USA, har de startet en diskussion af, hvad der skal til, og hvornår det er passende i første omgang at nedtrappe de store opkøbsprogrammer for nytrykte penge. Nogle af de mindre centralbanker har allerede hævet renterne, hvilket har skubbet lidt til frygten for, at de store centralbanker skal stoppe festen hurtigere, end det p.t. ventes.

Oven i bekymringerne om den fremtidige rente og inflation har vi på det seneste fået nogle negative meldinger ud af Kina. Dels har myndighederne slået ned på visse forretningsområder, og helt fjernet basis for at drive en forretning på kommercielle vilkår. Det har vi bl.a. set inden for privat undervisning, som fremover skal drives på non-profit vilkår. Samtidig er flere kæmpestore ejendomsudviklere i Kina i så store økonomiske problemer, at de risikerer at gå konkurs. Den slags usikkerhed har ikke været befordrende for lysten til at investere i asiatiske aktiver, og den negative udvikling fra 2. kvartal er fortsat.

På trods af ovenstående udfordringer på det seneste er vi fortsat optimistiske i forhold til udsigten for risikofyldte aktiver. Den økonomiske vækst vil med stor sandsynlighed bliver lavere, end det vi har set umiddelbart efter genåbningerne, men set i et historisk lys, forventes fortsat høj vækst.

Virksomheder på globalt plan melder fortsat om meget lave lagre, som mangler at blive fyldt op, der opleves fortsat stor forbrugerefterspørgsel, og opsparingerne fra perioderne med nedlukning er stadig ikke brugt. Stadig flere mennesker blive vaccineret, og selv om mange lande i Asien holder fast i hårde nedlukninger selv ved få smittede, så virker det ikke sandsynligt, at vi kommer til at se større nedlukninger i hverken Europa eller USA.

På trods af en mulig begyndende tilpasning af pengepolitikken i USA og nok også stigende obligationsrenter, vil vi forsat have en meget lempelig global pengepolitik, som vil understøtte markederne i den nærmeste fremtid. Vi vil dog skulle vænne os til nogle væsentligt lavere afkast, end det vi har set det seneste halvandet år.


Læs kommentarer og se afkast for de enkelte fonde i Frøs Sparekasse her.

Investér med os

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardMarkedskommentarer