Markedskommentarer

Herunder kan du læse de seneste markedskommentarer fra vores investeringseksperter.

Markedskommentar 

November 2021:

November måned var igen præget af snakken omkring inflation. Vi har nu de højeste inflationstal i næsten 3 årtier og derfor er inflation også det store tema for både FED & ECB. Centralbankerne er som nævnt sidst rykket fra en antagelse om, at de høje inflationsniveauer er midlertidige, til nu at tro de er mere vedvarende. Inflation er derfor igen som noget vi skal forholde os til. FED’s møde i starten af novemer udmøntede sig i en plan for afvikling af støtteopkøbene på obligationsmarkedet, som pt. forventes udfaset imellem marts & maj 2022. Det er det første vigtige skridt til renteforhøjelser og markedet har indpriset min 2 rentestigninger i 2022. Vi forventer at ECB kommer med en udtalelse omkring udfasningen af Deres obligations støtteopkøb på mødet midt i december. Hvor hurtigt vil de rulle støtteopkøbene tilbage. Vi forventer fortsat ikke at ECB vil hæve renterne i 2022.

I november så vi et rentefald som kom på baggrund af mødet i FED, hvor man meddelte hurtigere afslutning af støtteopkøbene. Da det kan være med til at dæmpe inflationen, tog markederne meget godt imod dette.

Som noget nyt, er der nu flere som forventer at Nationalbanken nedsætter renten yderligere i 2022, forventeligt i første kvartal.

Omikron kom i sidste uge af november og er nu et ord som alle kender. Den nye mutation af Covid 19 rystede markedet, da man endnu ikke kendte meget til den udover smitsomheden, som var større end hos Delta. Virker vaccinerne osv.

Derfor faldt aktierne også over en bred kam. De Europæiske kom ud af november med et fald på omkring 5% mens de Amerikanske kom ud i stort set status quo.

På trods af ovenstående udfordringer på det seneste er vi fortsat optimistiske i forhold til udsigten for risikofyldte aktiver. Den økonomiske vækst vil med stor sandsynlighed blive lavere, end det vi har set umiddelbart efter genåbningerne, men set i et historisk lys, forventes fortsat høj vækst.

I historisk lys vil vi forsat have en meget lempelig global pengepolitik, som vil understøtte markederne i den nærmeste fremtid. Vi vil dog skulle vænne os til nogle væsentligt lavere afkast, end det vi har set det seneste halvandet år.

Investér med os

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardMarkedskommentarer