Markedskommentarer

Herunder kan du læse de seneste markedskommentarer fra vores investeringseksperter.

Markedskommentar

18. april 2021

 

Første kvartal 2021 har været karakteriseret ved stigende lange renter, stigende globale aktiemarkeder og stigende råvarepriser.

Stigende inflationsforventninger presser lange statsrenter højere

Optimismen stiger og er stærk med hensyn til den fremtidige globale vækst. USA forventes at trække det økonomiske opsving blandt de udviklede økonomier hjulpet på vej af kolossale hjælpepakker. Stærke nøgletal og faldende smittetal har allerede givet anledning til løft i forventningerne til årets globale vækst. Den globale økonomi ventes således at vokse med omkring 6% i 2021 – næsten dobbelt så meget som den gennemsnitlige vækst siden 1980.

Accelererende inflationsforventninger i takt med forhåbninger om et kraftigt forestående økonomisk opsving har stjålet overskrifterne og har således været det altoverskyggende tema og katalysatoren for de stigende lange statsrenter, hvor USA har ført an med en afsmittende effekt på Europa. Den 10-årige statsrente i USA er i første kvartal af 2021 steget med hele 0,83%-point til omkring 1,73%, og den tilsvarende danske statsrente er steget med omkring 0,30%-point.

 … og udsvingene i renterne påvirkede også aktiemarkederne

Relativt store kursudsving i de lange statsrenter har også påvirket risikovilligheden, men har ikke kunnet forhindre nye rekorder i f.eks. det amerikanske aktieindeks S&P500 hen over påsken.
Det amerikanske S&P500 aktieindeks er i første kvartal 2021 steget med 5,77%, hvor det europæiske aktieindeks Stoxx600 steg 7,7%. Det danske OMXC25 Cap haltede noget efter og steg således ’kun’ med 0,78%

Et kig på årets vindere og tabere i første kvartal af 2021 opdelt på sektorer viser et billede vendt på hovedet i forhold til sidste år. IT-sektoren, som var højdespringeren i 2020, halter noget efter i 2021 med et mindre positivt afkast. Sidste års bundskrabere som f.eks. sektorer indenfor finans og energi, nyder godt af henholdsvis stigende rente og energipriser.

Rentestigninger er ikke partout dårligt for aktiemarkedet. Rentebevægelsen er dog kommet hurtigere og måske også tidligere end ventet, men renteniveauerne er overordnet set fortsat lave.
Stiger renterne af de rette årsager i takt med økonomisk opsving og hånd i hånd med inflationen bør det ikke skabe panik på aktiemarkederne. Historisk set har moderate rentestigninger af ovennævnte årsager foranlediget positivt afkast på aktiemarkedet.

Det hører dog med til historien, at mange aktier er relativt højt prisfastsat, og vi ser i øjeblikket et mønster, hvor den stigende rente skaber en aktierotation ud af vækst- og ind i valueaktier. En høj prisfastsættelse skaber også stor fokus på den igangværende regnskabsperiode, hvor selskaber som skuffer i forhold til forventningerne straffes relativt hårdt med større kursfald.

 Obligationer

De seneste inflationstal bekræfter inflationsforventningerne – om end af tekniske årsager – og har været medvirkende til større kursudsving og stigende internationale statsrenter. Statsobligationer har i første kvartal klaret sig bedre end løbetidssammenlignelige konverterbare danske realkreditobligationer, som udover stigende renter også blev ramt af stigende volatilitet.

De generelt stigende statsrenter har også haft indflydelse på udviklingen i virksomhedsobligationer. ’High Yield’ (HY) virksomhedsobligationer nød godt at en fortsat pæn efterspørgsel. En relativt stor indsnævring af rentespændet kombineret med en højere gennemsnitlig effektiv rente på aktivklassen og en lavere rentefølsomhed resulterede i et samlet positivt afkast i første kvartal.

’Investment Grade’ (IG) virksomhedsobligationer formåede en meget lille indsnævring af rentespændet til statsobligationer, men den meget lave gennemsnitlige effektive rente på aktivklassen og en højere rentefølsomhed betød at den generelt stigende rente resulterede i et mindre negativt afkast.

Markederne for ’Emerging Markets’ obligationer gik ikke ram forbi de stigende internationale statsrenter. Obligationer udstedt i både hård valuta (USD) og lokalvalutaer blev ramt af en mindre udvidelse af rentespændene og af de stigende internationale renter. Resultat var et negativt afkast i første kvartal.

 Aktier

Optimisme og forventninger til en markant bedring af den globale økonomi er blevet omsat til høj risikovillighed gennem første kvartal, hvilket har udløst nye kursstigninger til aktier. Usikkerhed omkring vaccineudrulningen og de stigende renter har kun haft kortvarigt effekt på de modne aktiemarkederne. Dette fortæller, at forventningerne til et økonomisk opsving er stærke.

Opgjort på regionsbasis var europæiske aktier højdespringerne i første kvartal. Det europæiske aktiemarked har gennem nedlukningen haltet efter, hvilket kan ligge i at det europæiske aktieindeks indeholder stor andel af industriaktier, som har haft en svær tid under COVID-19. En udrulning af vaccineprogrammerne og forhåbninger om gradvise genåbninger af økonomierne har givet fremdrift til aktier eksponeret mod den fysiske verden.

En gunstig og stigende eksponering mod den fysiske verden har været på bekostning af den virtuelle verden i første kvartal 2021. Vi har således set en aktierotation gennem første kvartal mod valueaktier og små og mellemstore selskaber. Fokus på forestående økonomisk opsving og en stigende rente har iværksat rotationen. Et stigende renteniveau er generelt en ulempe for vækstselskaber, da værdien af den fremtidige indtjening reduceres.

 

 Læs kommentarer og se afkast for de enkelte fonde i Frøs Sparekasse her.

Investér med os

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardMarkedskommentarer