Værdipapirfonde i Frøs Sparekasse

Værdipapirfonden Frøs er til dig, der vælger at lade sparekassen pleje dine penge.

Jo større risiko du som investor ønsker at påtage dig, jo større andel af aktier anbefaler vi, at der er i porteføljen. Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Investering i aktier øger nemlig sandsynligheden for et højere afkast og dermed større kursudsving – som er forbundet med højere risiko.

Både personer, der vil investere deres opsparing og/eller pensionsmidler samt virksomheder kan investere i fondene via vores fuldmagtsprodukter. Fondene er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Fire forskellige fonde

Vi har lavet fire fonde, så du nemt og overskueligt kan få dine penge ud at arbejde. Via fuldmagtsaftale med os, sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov. De fire fonde adskiller sig fra hinanden ved andelen af aktier og obligationer, der kan investeres i samt vores ESG fond med fokus på ansvarlige investeringer.

Med vores ESG fond giver vi dig muligheden for at se dine investeringer som mere end blot værdipapirer. Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & Governance og betyder, at fonden overvejende investerer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Klik på linket nedenfor og dyk ned i vores bæredygtige investeringsmulighed.

Investér med os

Vi har en afdeling, der er dedikeret til investering i aktier, obligationer og investeringsbeviser. For dig betyder det, at du gennem personlig rådgivning får sammensat en investeringsprofil, der passer lige præcis til dig, dine behov og dine ønsker om afkast.

Vi rapporterer løbende tilbage til dig, så du, ligesom os, har det store overblik.

Skal vi tage en snak?

Find din rådgiver her

Investér med os

Find din afdeling her

Kristina MulvadVærdipapirfonden Frøs