Når du skal låne penge

Vores ekspert på kreditområdet, Jeanette Herse, gemmengår herunder de områder, din bankrådgiver kigger på, når du skal låne penge. Ja, du kan faktisk se det som en lille guide: disse 3 faktorer skal du have tjek på, når du skal låne penge.

Det er tidlig morgen, og staldkarlen går ud i stalden, som han i øvrigt gør hver eneste morgen. Han trækker malkeskamlen ud og sætter sig med spanden foran den første ko. Han noterer sig, at det ene ben på skamlen er løs og skal repareres. Knækker det ene ben af, er skamlen ikke til megen hjælp.

Der var engang, hvor det foregik sådan i stalden, men hvordan kobles det lige sammen med hvad bankrådgiveren kigger på, når du skal låne penge? Jo nu skal du høre…

Disse tre faktorer spiller ind, når du skal låne penge

Når bankrådgiveren kigger på din økonomi, fordi du gerne vil låne penge, er der mange begreber i spil – begreber som jeg her vil forsøge at forklare, så det bliver lidt nemmere at forstå.

Overordnet set skal banken sikre, at du som kunde har evne og vilje til at tilbagebetale lån. Det betyder, at du både kan og vil betale dit lån tilbage.

Derudover skal din økonomi trykprøves for at se, om økonomien er stærk nok til at klare ændringer, som du ikke nødvendigvis selv er herre over.

Evne:

Når banken kigger på din evne, er det med udgangspunkt i dine økonomiske tal. Vi tager udgangspunkt i dine indtægter og trækker alle de faste udgifter samt skat fra. Det beløb, som er tilbage, er dit rådighedsbeløb. Hvis du f.eks. vil købe et hus, så regner vi på, hvad de nye udgifter betyder for dit rådighedsbeløb. Her er det væsentligt, at dit rådighedsbeløb ikke falder mere, end du realistisk kan klare.

Med til din evne hører din formue f.eks. værdien af din bil, hus, campingvogn osv., men også størrelse på en evt. opsparing. Tidligt i livet kan det i nogle tilfælde være ok, at din formue er negativ, fordi der måske er gæld fra studietiden, og der har ikke været så mange år til opsparing. Senere i livet skal det gerne vende.

Din rådgiver kigger desuden på din gældsfaktor. Den holder din samlede indtægt op i mod din samlede gæld. Hvis man er husejer anbefales det, at din gæld ikke overstiger 3,5 gange din indtægt. Har du f.eks. en indtægt på 300.000 kr. bør gælden ikke overstige 1.050.000 kr.

Vilje:

Når din rådgiver kigger på din vilje til at afvikle gælden, handler det f.eks. om du tidligere har overholdt de aftaler, du har indgået med banken.  Gældsposter i RKI, større forbrug end der er indtægter til, overtræk eller mange forbrugslån er tegn på uhensigtsmæssig adfærd. Opsparing, balance på konti, afvikling på gæld er tegn på god adfærd. En god adfærd, betyder ikke nødvendigvis altid god økonomi, men at du viser vilje til at løse tingene; dét viser, at du tager ansvar for din økonomi.

Vi trykprøver økonomien:

Din økonomi skal ikke nødvendigvis kunne holde til en voldsom orkan, men omvendt skal økonomien ikke vælte omkuld ved et lille vindpust. Her tænker jeg på alle de ting, som kan ske, og som vi ikke helt kan kontrollere. Det kan være, at du mister dit job, eller I går fra to til én og derved har en indtægt mindre.

Det siger sig selv, at din rådgiver ikke kan lave en 100 % gardering. Men du kan skærme dig og din økonomi ved f.eks. at tegne forsikringer for arbejdsløshed, død, sygdom osv. Her handler det om at gøre dig mere tryg, så din økonomi kan modstå en vis vindstyrke.

Jeg startede med at fortælle, om staldkarlen der sad på sin skammel, og som skulle have den repareret, inden det dårlige ben knækkede af. Metaforisk er det det samme værktøj, din bankrådgiver bruger. Hos os kalder vi den ”kreditskamlen”.

Det første ben er din evne, som bestod af en vurdering af dit rådighedsbeløb og dine formueforhold, herunder også din gældsfaktor. Det andet ben er din vilje, som bl.a. er en vurdering af, hvordan du passer dine konti, og overholder de aftaler, du har indgået med din bank. Det sidste ben, er de udefrakommende begivenheder, som vi trykprøver – dette ben kan gøres stabilt med forsikringer, så giv endelig din rådgiver et kald.

Kontakt os her

Jeanette Hirse

Ovenstående er skrevet af

Jeanette Herse, kreditkonsulent i Frøs Sparekasse
Direkte: 74 99 74 89, e-mail: jh@froes.dk

“Din økonomi afhænger – som skamlen – af, at alle tre ben er stabile. Den kan ikke stå på to ben”.

Lad os få en rigtig god snak

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardDet kigger vi på, når du skal låne penge