Garantbeviser

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse – det betyder, at du som kunde kan købe garantbeviser.

For at blive garant skal du købe garantbeviser for minimum 5.000 kroner, og du kan maksimalt købe garantbeviser for 300.000 kr.

Dine garantbeviser forrentes med en årlig rente, som i henhold til Frøs Sparekasses vedtægter fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære møde i foråret.

Frøs Sparekasses forretningspolitik, som er vedtaget af bestyrelsen, siger at garantkapitalen maksimalt kan forrentes med 3%. Dog fastsættes forrentningen under behørig hensyntagen til Frøs Sparekasses økonomiske stilling. Eventuel garantrente tilskrives én gang om året efter det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret.

Se vores forrentningspolitik her.

Få indflydelse som garant

Garanterne vælger sparekassens repræsentantskab. Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed, og vælger sparekassens bestyrelse. Som garant har du derved direkte indflydelse på sparekassens ledelse.

Vil du høre mere om garantbeviser?

Lad os tage en god snak.

Klik her

Fordele som garant

Har du 10.000 kroner i garantkapital eller mere, får du flere fordele. Du får blandt andet:

  • gratis valutaveksling
  • gratis Visa/Dankort tilknyttet DreamCard
  • højere rente på din Totalopsparing
  • invitation til det årlige garantmøde – for unge garantkunder mellem 18-27 år er grænsen for invitation til garantmøde 5.000 kroner i garantindskud.

Rådgivning

Vi giver altid grundig rådgivning med udgangspunkt i din risikoprofil, tidshorisont og alternative placeringer inden tegning af garantkapital. Garantbeviser er i henhold til Finanstilsynets risikomærkning mærket med “gult trafiklys”. De kan læse mere om Finanstilsynets risikomærkning her.

Risici

Garantkapital er ansvarlig kapital, og er ikke dækket af Indskydergarantifonden. Det betyder, at såfremt sparekassen måtte gå konkurs eller på anden måde komme under bobehandling, vil garantkapitalen indgå i opgørelsen af sparekassens egenkapital med deraf følgende risiko for at være helt eller delvist tabt.

Indløsning

Ønsker du at indløse dine garantbeviser helt eller delvist, vil det blive noteret i vores garantbørs, hvorefter løbende udbetaling finder sted i takt med at nye garantbeviser tegnes. Man må derfor påregne en vis ekspeditionstid, som kan vare fra et par måneder og opefter. Tag en snak med din rådigiver i Frøs Sparekasse.

Hvordan fungerer en garantbørs?

Hvis en garant ønsker at indløse sin garantkapital eller dele heraf, noteres det i vores garantbørs efter et princip om, at de der først noteres i garantbørsen, først får indløst deres kapital. Indløsningen vil således finde sted i takt med, at andre kunder tegner ny garantkapital. Der må derfor påregnes en vis ekspeditionstid for indløsning.

Én gang om måneden gøres det op, hvor meget ny garantkapital der er tegnet, og dermed hvor meget garantkapital, der kan indløses. Når garantkapitalen kan indløses, bliver beløbet overført til den aftalte konto. Det sker samtidig med, at der sendes et brev til garanten med oplysning om, at garantkapitalen er udbetalt.

 

Gældende pr. 23. marts 2018.

Har du spørgsmål?

Giv os et kald.

Find din afdeling her

Henrik MatthesenBliv garant