Investering
– lad os guide dig til den bedste investering

Der kan være mange gode grunde til at gå i gang med at investere. Du har måske oparbejdet dig en formue over et stykke tid, som du gerne vil have til at give et større afkast ved hjælp af investering. Det kan også være, at du vil investere din pension, eller måske har du planer om at placere et arveforskud i værdipapirer. Uanset, hvilken grund, så handler det om at få dine penge ud at arbejde.

Inden du går i gang er der lidt spørgsmål som skal besvares: Hvad er investering egentlig? Hvad er den bedste investering lige nu? Hvad er den bedste løsning for dig?

Dét vil vi gerne hjælpe dig med – det kalder vi investeringsrådgivning. Du skal bare ringe os op.

Kontakt din rådgiver her

Hvad er investering?

Definitionen af investering er når man binder sine penge i noget, som man forventer vil give et afkast – altså som man forventer, man kan tjene penge på. Det kan enten være i form af afkast over tid eller et beløb, som man får hjem, når man sælger investeringen. Når du investerer penge, vil en god investering altså resultere i, at du får flere penge tilbage, end du selv har lagt i til at starte med.

Du kan investere både tid og penge i alt lige fra aktier, obligationer og investeringsbeviser til investering i ejendomme og møbler.

Der er ingen garanti, når du investerer – så du kan altså både komme til at foretage gode og dårlige investeringer. Derfor er det også særligt vigtigt at fastlægge din investeringsprofil sammen med os, inden du kaster dig ud i investering. Her fastlægger du sammen med din rådgiver blandt andet, hvor meget risiko du er klar og villig til at tage.

Investering med os

Vi har en afdeling, der er dedikeret til investering i aktier, obligationer og investeringsbeviser. For dig betyder det, at du gennem personlig rådgivning får sammensat en investeringsprofil, der passer lige præcis til dig, dine behov og dine ønsker om afkast.

Vi rapporterer løbende tilbage til dig, så du, ligesom os, har det store overblik.

Skal vi tage en snak?

Udfyld blot formularen herunder, og vi giver dig et kald.

Vælg afdeling*:

Hvad skal vi tale om?*

*) Påkrævede felter.

Vi passer naturligvis godt på dine data. Det kan du læse om under vores vilkår for brug.

Når du giver Frøs Sparekasse dine oplysninger, accepterer du samtidig sparekassens almindelige forretningsbetingelser samt at sparekassen må ringe til dig og fortælle om produkter, som vi synes passer til dine behov. Dine kontaktoplysninger gemmer vi så længe, du er kunde i Frøs Sparekasse og i løbende plus fem år efter at kundeforholdet er ophørt.

Investér selv

Måske den bedste investering for dig sker ved, at du investerer selv? Hvis du har indblik i de finansielle markeder og en god portion overskud, overblik og is i maven, kan det være en idé at investere selv. Du kan investere via Frøs Sparekasses netbank og mobilbank, hvor du kan følge markederne samt købe og sælge aktier, obligationer og investeringspapirer.

Uanset hvad du vælger; at investere med os eller at investere selv, så er det altid en god idé at tale med din personlige rådgiver hos Frøs Sparekasse, inden du går i gang. Du kan altid kontakte din rådgiver direkte, så du slipper for unødvendig ventetid.

Kontakt din rådgiver her

Dine investeringsmuligheder
– investering i aktier, obligationer og meget mere

Der er mange overvejelser at gøre sig, inden man går i gang med at investere. Du skal blandt andet vælge, hvilken form for investeringer du vil lave – og hvad er den bedste investering for dig lige nu?. Måske er du 100% til aktier? Eller måske vil du hellere gå med en blanding af aktier og obligationer?

Nedenunder kan du læse mere om de forskellige investeringstyper. Hos Frøs Sparekasse hjælper vi dig med at få det store overblik. Her får du altid vedledning og god sparring af din personlige rådgiver.

Aktier

Er du interesseret i investering i aktier? Hvis du har is i maven og tålmodighed til at vente, kan der være større gevinster at hente på investering i aktier i både ind- og udland.

Obligationer

Vil du sikre dig en gevinst uden den store risiko, anbefaler vi ofte, at du køber obligationer.

Investeringsbeviser

Med investeringsbeviser har du mulighed for at skabe en effektiv spredning af din investering uden at skulle holde styr på forskellige aktier og obligationer. Vi tilbyder porteføljer, der er sammensat lige præcis efter din risikoprofil.

Garantiobligationer

Garantiobligationer giver dig i princippet det bedste fra begge verdener, fordi de følger et underliggende aktiv (fx aktier), når det går opad, mens obligationer sikrer en indfrielseskurs på 100, hvis markedet begynder at vende.

Investering af børneopsparingen

Ønsker du muligheden for et større afkast, så tilbyder vi investering af børneopsparingen via KontoInvest. Det er løsningen for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer.

Derudover har du mulighed for at investere direkte i værdipapirer i form af BankInvest Optima.

Sammen med din personlige rådgiver finder I ud af, hvordan løsningen skal strikkes sammen, for at det matcher ønsker og behov.

Læs mere om KontoInvest

Garantbeviser

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse. I en garantsparekasse kan kunder blive garanter ved at købe garantbeviser, der giver rente. Disse penge tæller i sparekassens egenkapital på samme måde, som hvis vi var en virksomhed med aktier. Garantbeviser er altså en investering i sparekassen. Men i modsætning til en aktie, så kan garantbeviser hverken stige eller falde i værdi.

Bliv klogere på garantbeviser

Er du nysgerrig på investering?

Lad os tage en snak om dine investeringsmuligheder

Ring til os

Fire faktorer fastlægger din investeringsprofil

Sammen med din personlige investeringsrådgiver i Frøs Sparekasse fastsætter vi din investeringsprofil ud fra forhold som:

  • din erfaring som investor
  • din investeringsmæssige tidshorisont
  • din risikovillighed på kort og langt sigt
  • din tabsevne.

I sidste ende er det dine personlige ønsker og behov, kombineret med en vurdering, vores know-how og ekspertise på området, der afgør, hvordan pengene placeres.

Skal vi pleje din investering?

Hvis du har depotværdier på 50.000 kroner eller mere, kan du få Depotpleje. Har du depotværdier på 1 million kroner eller mere, tilbyder vi Formuepleje.

Fælles for begge tilbud er, at de gælder både privatkunder og virksomheder.

Depotpleje

Er du tilmeldt Depotpleje, er du automatisk sikret, at dine værdipapirer løbende overvåges og rebalanceres i henhold til den aftalte investeringsprofil.

På den måde kan du være tryg ved, at dine investeringer hele tiden er afstemt med dine personlige forhold samt de til enhver tid gældende anbefalinger fra Frøs Sparekasse. Investeringerne foretages udelukkende i Værdipapirfonden Frøs, ud fra et ønske om løbende at sikre, at risikoen reduceres via spredning af investeringerne.

Formuepleje

Er du tilmeldt Formuepleje, er du automatisk sikret, at dine værdipapirer handles til særdeles attraktive kurser. Efter aftale med dig står vi for den løbende overvågning og rebalancering af dine investeringer samt løbende rapportering til dig, så du kun skal koncentrere dig om de store linjer og afkast. Det er den bedste formuepleje – ifølge os.

KontoInvest

KontoInvest er vores løsning til investering af pensionsopsparingen. Det er for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer. Sammen med din rådgiver afdækker I dine behov og ønsker for, hvordan din pensionsordning skal investeres. Via KontoInvest investerer du i værdipapirer uden besvær, og i praksis slipper du for at omlægge porteføljen og geninvestere dit afkast. Det er lige så nemt som at have en konto. Du kan vælge mellem seks forskellige puljer, som afhænger af din risikovillighed. Her kan du blandt andet nemt og hurtigt se samt beregne din opsparing – både som den er nu, og hvis du ændrer for eksempel løbetid eller risikovillighed.

Læs om KontoInvest her

Mand holder øje med aktiemarkedet

Investering via Værdipapirfonden Frøs

Værdipapirfonden Frøs er til dig, der vælger at lade sparekassen pleje dine penge.

Jo større risiko du som investor ønsker at påtage dig, jo større andel af aktier anbefaler vi, at der er i porteføljen. Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Investering i aktier øger nemlig sandsynligheden for et højere afkast og dermed større kursudsving – som er forbundet med højere risiko.

Både personer, der vil investere deres opsparing og/eller pensionsmidler samt virksomheder kan investere i fondene via vores fuldmagtsprodukter. Fondene er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Bæredygtig investering

Vi har lavet fire fonde, så du nemt og overskueligt kan få dine penge ud at arbejde. Via fuldmagtsaftale med os, sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov. De fire fonde adskiller sig fra hinanden ved andelen af aktier og obligationer, der kan investeres i samt vores ESG fond med fokus på ansvarlige investeringer.

Med vores ESG fond giver vi dig muligheden for at se dine investeringer som mere end blot værdipapirer. Benævnelsen ESG står for Environmental, Social & Governance og betyder, at fonden udelukkende investerer i selskaber, der har fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Klik på linket nedenfor og dyk ned i vores bæredygtige investeringsmulighed.

Lad os tage en god snak om dine investeringer

Vi hjælper dig med at få et overblik over alle mulighederne

Giv os et kald

Risikomærkning af produkter

Sparekassen har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over sparekassens inddeling af investeringsprodukter. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

Grøn

I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som værende meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske stats- og realkreditobligationer.

Gul

Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. I lighed med den grønne kategori er der her også tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis aktier, investeringsforeningsbeviser og garantbeviser.

Rød

For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Eksempler på typer af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer og pantebreve.

Fem ting du skal være opmærksom på:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på, at:

  • risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer
  • muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen
  • der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering
  • der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, der indgår i din portefølje
  • risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Information vedrørende handel af værdipapirer

Når man handler med værdipapirer, findes der en række fælles EU-regler på området, som er med til at gøre handlen mere sikker. Disse regler indebærer blandt andet, at vi hos Frøs Sparekasse er forpligtede til at indhente en række oplysninger om dig i forbindelse med blandt andet investeringsrådgivning.

Det indebærer også, at du som investor skal modtage en række oplysninger om handel med værdipapirer. Vi har samlet al information vedrørende værdipapirer, som har relevans for dig som investor. Information vedrørende værdipapirer finder du her. Hvis du har spørgsmål til disse, eller investering generelt, er du altid mere end velkommen til at tage fat i din personlige rådgiver hos Frøs Sparekasse. Vi sidder altid klar til at rådgive dig.

Investér med os

Find din afdeling her

mhj@intdev.dkInvestering