Investeringsrådgivning

Der kan være mange gode grunde til at gå i gang med at investere. Du har måske oparbejdet dig en formue over et stykke tid, som du gerne vil have til at give et større afkast. Det kan også være, at du vil investere din pension, eller måske har du planer om at placere et arveforskud i værdipapirer. Uanset, hvilken grund, så handler det om at få dine penge ud at arbejde.

Det vil vi gerne hjælpe dig med – det kalder vi investeringsrådgivning.

Investér med os

Hos Frøs Sparekasse har vi en hel afdeling, der er dedikeret til investering i aktier, obligationer og investeringsbeviser. For dig betyder det, at du gennem personlig rådgivning får sammensat en investeringsprofil, der passer lige præcis til dig, dine behov og dine ønsker om afkast.

Vi rapporterer løbende tilbage til dig, så du, ligesom os, har det store overblik.

Skal vi tage en snak?

Udfyld blot formularen herunder, og vi giver dig et kald.

Vælg afdeling*:

Hvad skal vi tale om?*

*) Påkrævede felter.

Vi passer naturligvis godt på dine data. Det kan du læse om under vores vilkår for brug.

Investér selv

Hvorfor investere selv? Hvis du har indblik i de finansielle markeder og en god portion overskud, overblik og is i maven, kan det være en idé at investere selv. Du kan investere via Frøs Sparekasses netbank og mobilbank, hvor du kan følge markederne samt købe og sælge aktier, obligationer og investeringspapirer.

Uanset hvad du vælger; at investere med os eller at investere selv, så er det altid en god idé at tale med din personlige rådgiver hos Frøs Sparekasse, inden du går i gang. Du kan altid kontakte din rådgiver direkte, så du slipper for unødvendig ventetid.

Kontakt din rådgiver her

Investering-Formuepleje

Dine muligheder

Der er mange overvejelser at gøre sig, inden man går i gang med at investere. Du skal blandt andet vælge, hvilken form for investeringer du vil lave. Måske er du 100% til aktier? Eller måske vil du hellere gå med en blanding af aktier og obligationer?

Nedenunder kan du læse mere om de forskellige investeringstyper. Hos Frøs Sparekasse hjælper vi dig med at få det store overblik. Her får du altid vedledning og god sparring af din personlige rådgiver, inden vi går i gang med at investere for dig.

Obligationer

Vil du sikre dig en gevinst uden den store risiko, anbefaler vi ofte, at du køber obligationer.

Aktier

Hvis du har is i maven og tålmodighed til at vente, kan der være større gevinster at hente på aktiemarkedet ved køb af aktier i både ind- og udland.

Investeringsbeviser

Med investeringsbeviser har du mulighed for at skabe en effektiv spredning af din investering uden at skulle holde styr på forskellige aktier og obligationer. Vi tilbyder porteføljer, der er sammensat lige præcis efter din risikoprofil.

Garantiobligationer

Garantiobligationer giver dig i princippet det bedste fra begge verdener, fordi de følger et underliggende aktiv (fx aktier), når det går opad, mens obligationer sikrer en indfrielseskurs på 100, hvis markedet begynder at vende.

Investering af børneopsparingen

Ønsker du muligheden for et større afkast, så tilbyder vi investering af børneopsparingen via KontoInvest. Det er løsningen for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer. Du kan læse mere om KontoInvest her.

Derudover har du mulighed for at investere direkte i værdipapirer i form af BankInvest Optima. Du kan læse mere om BankInvest Optima her.

Sammen med din personlige rådgiver finder I ud af, hvordan løsningen skal strikkes sammen, for at det matcher ønsker og behov.

Garantbeviser

Frøs Sparekasse er en garantsparekasse. Det betyder, at alle kunder kan blive garanter. Du kan læse mere om dine muligheder for at blive garant her.

Giv os et kald

Lad os ringe dig op og tage en uforpligtende snak
om dine muligheder som investor

Klik her

Lad os pleje dine penge

Hvis du har depotværdier på 50.000 kr. eller mere, kan du få Depotpleje. Har du depotværdier på 1 million kroner eller mere, tilbyder vi Formuepleje.

Fælles for begge tilbud er, at de gælder både privatkunder og virksomheder. Sammen med en personlig investeringsrådgiver i Frøs Sparekasse fastsætter vi din investeringsprofil ud fra forhold som:

  • din erfaring som investor
  • din investeringsmæssige tidshorisont
  • din risikovillighed på kort og langt sigt
  • din tabsevne.

I sidste ende er det dine personlige ønsker og behov, kombineret med  en vurdering, vores know-how og ekspertise på området, der afgør, hvordan pengene placeres.

Depotpleje

Er du tilmeldt Depotpleje, er du automatisk sikret, at dine værdipapirer løbende overvåges og rebalanceres i henhold til den aftalte investeringsprofil.

Derved kan du være tryg ved, at dine investeringer hele tiden er afstemt med dine personlige forhold samt de til enhver tid gældende anbefalinger fra Frøs Sparekasse. Investeringerne foretages udelukkende i Værdipapirfonden Frøs, ud fra et ønske om løbende at sikre, at risikoen reduceres via spredning af investeringerne.

Formuepleje

Er du tilmeldt Formuepleje, er du automatisk sikret, at dine værdipapirer handles til særdeles attraktive kurser. Efter aftale med dig står vi for den løbende overvågning og rebalancering af dine investeringer samt løbende rapportering til dig, så du kun skal koncentrere dig om de store linjer og afkast. Det er den bedste formuepleje, i følge os.

KontoInvest

KontoInvest er vores løsning til investering af pensionsopsparingen for dig, som ikke selv ønsker at holde øje med og løbende tilpasse dine investeringer. Sammen med din rådgiver afdækker I dine behov og ønsker for, hvordan din pensionsordning skal investeres. Via KontoInvest investerer du i værdipapirer uden besvær, og i praksis slipper du for at omlægge porteføljen og geninvestere dit afkast. Det er lige så nemt som at have en konto. Du kan vælge mellem seks forskellige puljer, som afhænger af din risikovillighed. Her kan du blandt andet nemt og hurtigt se og beregne din opsparing – både som den er nu, og hvis du ændrer for eksempel løbetid eller risikovillighed. Læs mere om KontoInvest her.

Værdipapirfonden Frøs

Værdipapirfonden Frøs er til dig, der vælger at lade sparekassen pleje dine penge.

Vi har lavet fire fonde, så du nemt og overskueligt kan få dine penge ud at arbejde. Via fuldmagtsaftale med os, sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov. De fire fonde adskiller sig fra hinanden ved andelen af aktier og obligationer, der kan investeres i samt vores nye ESG fond med fokus på ansvarlige investeringer.

Jo større risiko du som investor ønsker at påtage dig, jo større andel af aktier anbefaler vi, at der er i porteføljen. Aktieinvesteringer bør indgå som del af den overordnede porteføljetilgang, når din investeringshorisont og risikoprofil tillader det. Investering i aktier øger nemlig sandsynligheden for et højere afkast og dermed større kursudsving – som er forbundet med højere risiko.

Både personer, der vil investere deres opsparing og/eller pensionsmidler samt virksomheder kan investere i fondene via vores fuldmagtsprodukter. Fondene er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Bliv garantkunde i Frøs Sparekasse og få en masse fordele

Risikomærkning af produkter

Sparekassen har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule og røde mærkningskategorier. I oversigten nedenfor kan du danne dig et overblik over sparekassens inddeling af investeringsprodukter. Farverne afspejler risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf.

Grøn

I den grønne kategori indgår de typer af investeringsprodukter, der betragtes som relativt enkle produkter. Kategorien omfatter blandt andet obligationer, hvor risikoen for at tabe hovedstolen ved obligationens udløb må betragtes som værende meget lille. Dette kunne eksempelvis være danske stats- og realkreditobligationer.

Gul

Investeringer i den gule kategori har en større risiko for tab, end det er tilfældet i den grønne kategori. I lighed med den grønne kategori er der her også tale om relativt enkle produkter. Den gule kategori omfatter eksempelvis aktier, investeringsforeningsbeviser og garantbeviser.

Rød

For produkter i den røde kategori gælder, at produkterne enten er svære at gennemskue, eller at produkterne er forbundet med en risiko for, at tabet i enkelte tilfælde kan overstige det investerede beløb. Eksempler på typer af investeringsprodukter fra den røde kategori er strukturerede obligationer og pantebreve.

5 ting du skal være opmærksom på:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, du er opmærksom på, at:

  • risikomærkningen tager udgangspunkt i muligheden for at tabe det investerede beløb og ikke sandsynligheden for, at dette indtræffer
  • muligheden for at opnå et positivt afkast ved den pågældende investering ikke tages med i betragtning ved kategoriseringen
  • der ses bort fra tidshorisonten for den pågældende investering
  • der ikke er nogen sammenhæng mellem den investeringsprofil, som er forbundet med en bestemt portefølje og den risikomærkning, som er knyttet til de typer af investeringsprodukter, der indgår i din portefølje
  • risikomærkningen ikke kan erstatte den almindelige investeringsrådgivning, men kun supplere denne.

Information vedrørende handel af værdipapirer

Når man handler med værdipapirer, findes der en række fælles EU-regler på området, som er med til at gøre handlen mere sikker. Disse regler indebærer blandt andet, at vi hos Frøs Sparekasse er forpligtede til at indhente en række oplysninger om dig i forbindelse med blandt andet investeringsrådgivning.

Det indebærer også, at du som investor skal modtage en række oplysninger om handel med værdipapirer. Vi har samlet al information vedrørende værdipapirer, som har relevans for dig som investor. Information vedrørende værdipapirer finder du her. Hvis du har spørgsmål til disse, eller investering generelt, er du altid mere end velkommen til at tage fat i din personlige rådgiver hos Frøs Sparekasse. Vi sidder altid klar til at rådgive dig.

Lad os tage en god snak om dine investeringer

Vi hjælper dig med at få et overblik over alle mulighederne

Klik her

Lad os få en rigtig god snak

Find din afdeling her

mhj@intdev.dkInvestering