Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

6. november 2019:

Oktober blev endnu en måned i geopolitikkens tegn med fokus på handelskonflikten mellem USA og Kina, Brexit og Hong Kong, hvor der samtidig var stor fokus på de makroøkonomiske nøgletal. Det følges nøje, hvor stor indvirkning de nævnte geopolitiske usikkerheder har.

Den amerikanske forbundsbank, Fed, sænkede igen renten med 0,25%-point, men gav samtidig udtryk for, at banken for nærværende forventer, at renten derved har fundet sit leje for den kommende periode. Der forventes en stabilisering i de økonomiske nøgletal og samtidig udtalte Powell (chefen for Fed), at de positive udmeldinger fra USA og Kina omkring indgåelse af en handelsaftale samt udsigterne til en vedtagelse af Brexit-aftale vil gavne samhandlen, fjerne usikkerhed fra de finansielle markeder og understøtte makroøkonomien – med stigende inflation og renter til følge.

I Eurozonen bredte optimismen sig ligeledes ovenpå de nævnte faktorer samt forhåbninger om, at der alligevel ikke indføres øget told fra USA på den europæiske bilsektor. Tyske industriaktier og især bilsektoren trak op på aktiemarkederne.

I Storbritannien lykkedes det endelig af få vedtaget en udtrædelsesplan – men – betingelsen var øget tid til nærmere gennemlæsning. Det accepterede Premierministeren Boris Johnson, mod at han fik lov at udskrive valg. Dette blev imødekommet og briterne skal nu til valg i julemåneden. Datoen for Brexit er sat til senest den 31.01.20. De finansielle markeder ånder lettet op over, at der trods alt endelig er fremskridt i processen. Man ved dog aldrig om det sidste ord er sagt, der kan sagtens komme yderligere bump på vejen.

Både de korte og de lange danske statsrenter steg igen i oktober. Markedet synes at bekræfte udsagnene fra Fed – eller i hvert fald tilkendegives, at vi sandsynligvis vil se effekterne af indgrebene efter fjernelse af usikkerhed omkring handelskonflikt og Brexit.

Værdipapirfonden Frøs forsigtig – 6. november 2019

Oktober måneds afkast i fonden blev på -0,11%, mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) udviste et afkast på -0,26%. Obligationer fra de modne markeder udviste mindre fald, mens Emerging Markets obligationer havde en relativ god måned, hvor både afdelingerne i kernevaluta afdelingerne med valutadisponering gav positive afkast. Vores beholdning af internationale obligationer bidrog til gengæld negativt grundet fald i valutadelen.

Vi ligger fortsat afdækket på noget af renterisikoen, hvilket bidrog positivt til afkastet i oktober måned. Vi har købt yderligere mellemlange realkreditobligationer til beholdningen. Trods lidt modvind på markederne i denne måned klarer fonden sig dog bedre end benchmark.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, aktier, investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier Op til 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,01%
Indirekte handelsomkostninger 0,02%
Beløbsgrænser Ingen
Risiko for tab 2
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak
om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Julie Dalby StorgaardFrøs Fonde Forsigtig