Værdipapirfonden Frøs Forsigtig

En nem og overskuelig investering. Den aktuelt meget lave rente gør det svært at forrente sin opsparing og man får aktuelt ikke noget ud af at have pengene stående kontant på sine konti.

Priserne stiger løbende og såfremt man ikke gør noget aktivt for at forrente sin opsparing, så mister man købekraft.

Frøs Sparekasse har derfor lanceret denne fond, hvor du via sparekassens fuldmagtsprodukter får mulighed for at investere dine penge trygt og sikkert.

Formålet er at gøre det nemt og overskueligt for dig at få investeret dine penge og via indgåelse af fuldmagtsaftale sikrer du, at dine investeringer altid svarer til din aktuelle økonomiske situation og dine behov.

Både personer med frie midler og pensionsmidler samt selskaber kan investere i fonden via sparekassens fuldmagtsprodukter.

Fonden er udbyttebetalende og udbetaler udbytte én gang årligt.

Markedskommentar

4. maj 2018:

April måned bød endnu engang på usikkerhed på de finansielle markeder og fokus var på risiko for handelskrig, geopolitisk usikkerhed omkring især Nordkorea samt frygt for forøgede renteforhøjelser fra den amerikanske forbundsbank. Vi var derfor vidner til forholdsvis store udsving på de finansielle markeder, men da måneden var omme var det i sidste ende uden de helt store forskydninger på renteniveauerne.

Månedens afkast i fonden blev -0,08% mens sammenligningsgrundlaget (benchmark) faldt med 0,13%. Altså en beskeden merperformance i fonden.

Vi har ikke foretaget ændringer af beholdningen i april, ligesom vi har fastholdt vores afdækning af en del af renterisikoen.

På det seneste er de økonomiske nøgletal fra Europa taget lidt af i fart, men vi vurderer, at det blot er en nedgang i tempo og ikke en egentlig tilbagegang. Stigende EUR og uro omkring handelspolitikken har holdt investeringslysten nede hos virksomhederne.  Vores vurdering er dog, at der nok skal komme reelle forhandlinger omkring mellem både USA/Kina og USA/EU. Samtidig aftager inflationen endnu engang. Priserne i eurozonen steg i april mindre end ventet og er dermed fortsat et stykke under Den Europæiske Centralbanks (ECB) målsætning. Den lave inflation hjælper ikke ligefrem ECB. Det igangværende opkøbsprogram, hvor ECB køber obligationer for nye penge, løber indtil udgangen af september måned. Fortsat lav inflation øger sandsynligheden for, at ECB kan se sig nødsaget til at forlænge opkøbsprogrammet. Alt i alt gør inflationsudviklingen, at en renteforhøjelse i eurozonen ikke vurderes at være lige rundt om hjørnet. Vi forventer ingen renteændring fra ECB før i 2019. Det betyder, at vi fortsat forventer uændrede til svagt stigende renter i Europa.

Fakta om fonden
Investerer i Obligationer, Aktier, Investeringsbeviser og ETF'er
Maksimal andel aktier 10%
Udbyttebetalende Ja
Forventet ÅOP 1,00%
Indirekte handelsomkostninger 0,07%
Risiko for tab 2
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Investeringshorisont, minimum 2 år

Lad os få en god snak

om dine investeringsmuligheder

Find din afdeling her

Jacob Helding LindkvistFrøs Fonde Forsigtig