Vores historie

Renteændring

Den 28. september 2023

Med baggrund i Danmarks Nationalbanks seneste renteforhøjelse den 15. september 2023 og de tidligere tre renteforhøjelser i maj, juni og juli på i alt 1,00 procentpoint ændrer Frøs Sparekasse ind- og udlånsrenten for privat- og erhvervskunder.

Indlån
Pr. 10. oktober 2023 hæver sparekassen renten med op til 1,00 procentpoint på udvalgte indlånskonti for privatkunder.

På følgende transaktionskonti hæver vi renten til 0,25%:

 • Lønkonto
 • Basal indlånskonto
 • Basal Betalingskonto
 • Lønkonto – Garant
 • Budgetservice
 • Budgetkonto
 • Junior Konto
 • Ung Lønkonto

 

På Totalopsparing hæver vi renten til:

 • 1,50% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
 • 2,00% for indestående over 250.000 kroner.

På Totalopsparing garant – minimum 20.000 kroner i garantbevis – hæver vi renten til:

 • 2,00% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
 • 2,50% for indestående over 250.000 kroner.

På Junior Opsparing til børn mellem 0-13 år og på Ung Opsparing til unge mellem 14-26 år hæver vi renten til 1,50%.

På Børneopsparing hæver vi renten til 2,25%.

På Aldersopsparing, Ratepension, Kapitalpension, Selvpension og Indeksopsparing hæver vi renten til:

 • 1,50% for indestående mellem 0-250.000 kroner.
 • 2,00% for indestående over 250.000 kroner.

På boligopsparinger uden bonus hæver vi renten til 1,50%.

På Aktiesparekonto hæver vi renten til 0,25%.

 

Udlån

Pr. 30. oktober 2023 forhøjer Frøs Sparekasse udlånsrenten for privat- og erhvervskunder med op til 0,75 procentpoint.

De berørte kunder vil få direkte besked.

Kristina MulvadRenteændring