Misbrug af kort – Visa & Mastercard

Er der hævet beløb på din konto, du ikke kan genkende eller passer beløbet ikke?

Som udgangspunkt kan du gøre indsigelser mod betalinger på dit kort, hvis du ikke kender til betalingen eller ikke kan godkende beløbet.

Det kan du læse mere om her på siden.

Hvordan gør jeg?

Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført med dit Dankort, Mastercard eller Visadelen af dit Visa/Dankort, hvis købet er sket ved handel over internettet eller ved post- eller telefonordre. Disse køb kaldes fjernsalg.

Hvornår kan jeg lave en indsigelse?

I skemaerne, som du finder via de tre links nedenfor, kan du se eksempler på en række af de typiske situationer, hvor du kan gøre indsigelse over fjernsalg foretaget med dit Dankort, Mastercard eller Visadelen af dit Visa/Dankort. Eksemplerne er ikke udtømmende, så spørg endelig i din afdeling, hvis du er i tvivl.

Oversigt over dine muligheder for indsigelser på:

Dankort

Mastercard

Visa delen på dit Visa/Dankort

Visa- eller dankortbetaling?

Det vil altid fremgå af posteringerne på din konto, om en betaling er gennemført som en Dankort eller en Visa-transaktion. Forretninger der tager imod Dankort eller Visa-kort vil skilte med henholdsvis Dankort- og Visa-logo.

Hvor lang tid kan der gå?

Har du handlet ved fjernsalg, skal du lave din indsigelse snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på, at du kan have krav på tilbageførsel af en betaling.

Hvis du laver indsigelsen snarest muligt, fx indenfor 14 dage efter du er blevet eller burde være blevet opmærksom på dit krav, kan du være sikker på, at din indsigelse er rettidig.

Kontakt først forretningen

Inden du kontakter Frøs Sparekasse, skal du selv forsøge at løse problemet med den forretning, du har handlet med. Dette gælder dog ikke, hvis forretningen er gået konkurs.

Hvis forretningen ikke reagerer på din henvendelse eller ikke bidrager til løsningen af problemet inden for kortere tid, skal du rette henvendelse til din afdeling snarest muligt herefter.

Du skal være opmærksom på, at der ikke går for længe inden du kontakter os, da du i så fald kan risikere at miste din indsigelsesmulighed. Derfor bør du under alle omstændigheder kontakte os, hvis du ikke har fundet en løsning med forretningen indenfor 1 måned.

Dokumentation

Når du kontakter din afdeling, skal du kunne dokumentere dit krav. Det kan du fx gøre ved hjælp af e-mail korrespondancen, fakturaen og/eller ordrebekræftelsen fra forretningen eller en udskrift fra forretningens hjemmeside.

Forbrugerklagenævnet er måske også en mulighed. Selvom du ikke har krav på en tilbageførsel af en betaling via dit pengeinstitut, kan du stadig have et krav mod forretningen, og du kan eventuelt også have mulighed for at klage over forretningen til Forbrugerklagenævnet.

Betalinger som du ikke har godkendt

Du kan i visse situationer også have mulighed for at få tilbageført en uautoriseret betaling, for eksempel hvis forretningen har trukket et beløb, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget.

Hvis du udnytter muligheden for at få en uautoriseret betaling tilbageført, har du pligt til at reagere snarest muligt efter, du er blevet opmærksom på den uautoriserede betaling.

Du skal under alle omstændigheder rette henvendelse til os senest 13 måneder efter, transaktionen er trukket på din konto.

Hvordan gør jeg?

Ved uberettigede hævninger på dit Visa eller Mastercard, skal du lave en indsigelse via blanketterne nedenfor.

Ved uberettigede hævninger på dit Dankort i Danmark skal du udfylde en tro og love erklæring.
Blanketterne udfyldes, udskrives, underskrives og sendes pr. post til din personlige rådgiver eller afleveres i en Frøs Sparekasse afdeling.

Blanket: Indsigelsesblanket Visa

Blanket: Indsigelsesblanket Mastercard

Blanket: Tro og love erklæring

Bemærk, at du pålægges et gebyr, hvis din indsigelse afvises af Nets. Du kan se vores gebyrer her.

Henrik MatthesenMisbrug af kort og indsigelser