Her på siden vil vi holde dig opdateret omkring fusionen mellem Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse

Opdateret den 2. oktober 2023

FLERE KRÆFTER I SYD

Velkommen til Sydjysk Sparekasse

Vi er glade for at kunne informere om, at den planlagte fusion mellem Frøs Sparekasse og Broager Sparekasse er blevet godkendt af repræsentantskabet i Broager Sparekasse den 21. september og af repræsentantskabet i Frøs Sparekasse den 28. september 2023.

Mandag den 2. oktober har vi modtaget godkendelsen fra Finanstilsynet, og Sydjysk Sparekasse er derved en realitet.

Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse er to solide og veldrevne sparekasser, der fusionerer og bliver til en endnu stærkere sparekasse. En sparekasse bygget på de værdier du allerede kender os for; vi er lokale, ordentlige, har stærke kompetencer og er et godt sted at være. Vores nye navn er Sydjysk Sparekasse.

Det nye navn signalerer, at vi er en lokal forankret sparekasse. Samtidig signalerer det, at vi dækker bredt lokalt og regionalt, og at vi bliver en større sparekasse.

Vi er fortsat din lokale sparekasse

Sydjysk Sparekasse har tilsammen mere end 300-års erfaring og har dybe rødder i Syd- og Sønderjylland. Sydjysk Sparekasse vil fortsat være en nærværende garantsparekasse med lokale afdelinger i Syd- og Sønderjylland. Vi vil også i fremtiden tilbyde dig kompetent rådgivning og hurtige svar fra vores engagerede medarbejdere. Dybest set får du din velkendte, lokale sparekasse – bare med flere kræfter.

Hvad kommer der til at ske?

Selvom vi får et nyt fælles navn, vil de fleste kunder opleve få forandringer. Hvis der sker ændringer, får du naturligvis besked. Du skal gøre som altid, og du kan kontakte din rådgiver og bruge kort, net- og mobilbank, som du plejer.

Indtil videre skal du gøre som altid. Du kan bruge net- og mobilbank og kontakte den rådgiver eller afdeling, som du plejer.

Udtalelser om fusionen

Kurt Jensen, fusion

Kurt Jensen, regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og forhenværende adm. direktør i Frøs Sparekasse

”Når man som jeg har været direktør i Frøs Sparekasse i næsten 37 år, så er jeg naturligvis meget optaget af, hvordan det går i sparekassen.

Derfor er jeg naturligvis også både glad for og stolt af, at det fortsat går godt i sparekassen. Med fusionen med Broager Sparekasse får vi i fremtiden en endnu stærkere garantsparekasse, som fortsat kan bakke op om det lokale og hvor kunderne kan komme ind og møde rådgiverne.

I mine øjne bliver Sydjysk Sparekasse en styrke for vores landsdel og jeg er ikke i tvivl om, at fusionen vil gavne både kunder og medarbejdere”.

Frank Schmidt-Hansen, borgmester i Vejen Kommune

”Som borgmester i Vejen Kommune er jeg naturligvis glad for, at vi med den nye sparekasse bevarer et lokalt og visionært pengeinstitut, der kan være med til at understøtte udviklingen i vores kommune. Her tænker jeg ikke alene på, at borgerne i kommunen kan få kompetent rådgivning i Sydjysk Sparekasse men også vigtigheden af, at vi har et fremsynet pengeinstitut, som kan være med til at understøtte den erhvervsmæssige udvikling i kommunen.

I min optik viser de to sparekasser med fusionen handlekraft og rettidig omhu, der er med til at sikre, at vi har et lokalt pengeinstitut i vores landsdel i mange år frem. Derfor er det ikke kun en god nyhed for Vejen Kommune, men for hele Syd- og Sønderjylland, som med den nye sparekasse får en endnu større og stærkere sparekasse”.

 

Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune

”Som borgmester i Sønderborg Kommune, er jeg naturligvis glad for, at vi nu får et endnu stærkere lokalt pengeinstitut til gavn for kunder og medarbejdere. Jeg glæder mig også over, at der fortsat vil være hovedkontorsfunktioner i Sønderborg kommune.

Jeg tror på, at fusionen mellem de to sparekasser er en god løsning. En stor del af medarbejderne i den nye sparekasse kommer til at være bosiddende og arbejde i eller omkring Sønderborg kommune.

Jeg syntes det er en god nyhed, at vi også fremover har en sparekasse som vil lokalområdet, det lokale erhvervsliv og ikke mindst sporten og kulturen. En sparekasse med stærk tilknytning til vores område styrkes og bevares.”

 

Spørgsmål & svar

De fleste kunder vil opleve få forandringer. Vores navn ændres til Sydjysk Sparekasse. Vi fastholder det bedste fra begge sparekasser. Det betyder, at sparekassen fortsat vil være et godt sted at være.

Som udgangspunkt beholder du den rådgiver, du har i dag.

For nu skal du blot bruge det/de kort, du har i dag. Hvis du skal have nye kort, får du besked.

På samme måde som du kender i dag.  Vi benytter allerede samme net- og mobilbank, så du vil opleve ganske få ændringer.

Ja, du kan fortsat benytte pay-løsninger, som du plejer.

Ja, du kan fortsat benytte KONTANTEN-automater over hele landet.

Hvad sker der med mine garantbeviser?

Garantkapitalen i Broager Sparekasse ombyttes krone for krone med garantkapital i Sydjysk Sparekasse. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet i Broager Sparekasse, at forrentningen fastsættes til 3,25%. Forrentningen vil blive udbetalt til garanterne efter gennemførelse af fusionen. Der henvises til punkt 9 i fusionsplan- og redegørelsen.

Altså hvis du i dag er garant i Frøs Sparekasse eller Broager Sparekasse, vil du efter fusionen være garant i Sydjysk Sparekasse med den samme garantkapital, som du havde før fusionen.

Møde for garanter
Vi holder et informationsmøde for garanter i Rødding den 24. oktober 2023. Her kan du høre mere om Sydjysk Sparekasse og møde sparekassens ledelse. Vi sender invitationerne hurtigst muligt.

Kristina MulvadFusion med Broager Sparekasse